7. 11. 2010

Kristus ako ideálny reklamný symbol

V týchto dňoch v Poľsku dokončujú najväčšiu sochu Krista na svete. Mesto Prešov, konkrétne primátor Hagyari mal pred časom v rámci záchvatu gigantománie zámer postaviť najväčšieho Krista práve v tomto meste. Dosiaľ svoj zámer nerealizoval, ale je možné, že to bol len vyčkávaci manéver, aby mohol prekonať poľský rekord a nakoniec bude mať najväčšieho Krista na svete práve Slovensko.

Veriaci, či neveriaci, si v tejto súvislosti — pri pozorovaní pretekov o to, kto má najväčšieho — zrejme položí otázku, prečo to je dôležité. A koľko ľudí, toľko názorov, každý má iste svoje vysvetlenie. Jedno je však zrejmé, že vôbec nejde o zbožnosť a vieru, hoci cieľovou skupinu sú veriaci ľudia, kresťania, ktorí budú prichádzať a míňať peniažky. Veď aj zo Swiebodzina prichádza informácia, že občania tohto mesta očakávajú zvýšenú návštevnosť vďaka tejto novej atrakcii.

Ozrutní Kristovia majú spravidla dosť štandardný postoj. S rozpaženými rukami, ako by chceli vzlietnuť z vysokého podstavca na ktorom stoja. Vykladači však zvyknú vysvetľovať tento postoj ako gesto lásky — všeobjímajúci Kristus, nás všetkých miluje. Ten Prešovský, v modeli vysokom iba 3,3 metra však má ruky akosi rozpačito spustené na úroveň pása a do strán s dlaňami obrátenými nahor, ako by nimi bezradne rozhodil pri sledovaní súčasného sveta. Iná interpretácia by mohla byť, že naťahuje obe ruky k okolo prechádzajúcim s nevyslovenou prosbou: „Pomôžte, dajte aspoň euro.“

Stále sú to však gesta v súlade s princípmi cirkvi, ktorá Krista využíva ako marketingový nástroj na udržanie svojej popularity a teda aj moci nad masou, ktorá je ochotná nechať sa ňou viesť. A popri cirkvi slúži tento marketingový nástroj dobre aj politikom, ktorí potrebujú väčšinu na zvolenie, aby ju mohli následne ignorovať až do budúcich volieb.

Kristus je dobrá reklama, bolo by ju načim do každej dediny, na každý vŕšok a na iný vŕšok obrovský kríž a najlepšie na nejaký ďalší vŕšok kostol. A títo Kristovia, kríže a kostoly by mali byť jeden od druhého väčšie a väčšie. Tieto preteky by boli prospešné rozvoju ekonomiky, lebo by stimulovali výrobu, vznikali by nové pracovné miesta, konečne by sa ekonomika rozbehla na plné obrátky. Dúfajme, že si vplyvní uvedomia túto šancu, chopia sa jej a naštartujú cestu k našej šťastnej budúcnosti v symbióze cirkvi a politiky.

Tak vám Kristus pomáhaj.

Em Twein

23. 10. 2010

S. Harris: Na to, aby sme boli morálni nepotrebujeme náboženstvo.

Sam Harris patrí medzi popredných členov takzvaného Nového ateistického hnutia spolu s Richardom Dawkinsom, Danielom Dennettom a Christopherom Hitchensom, ktorí požadujú skutočne oddelenie cirkvi od štátu, občianske práva pre ateistov a slobodu otvorene kritizovať náboženskú vieru.

Harris je autorom bestsellerov Koniec vieryList kresťanskému národu. Knihe Koniec viery bola v roku 2005 udelená cena PEN Award za literatúru faktu a jeho knihy boli vydané v preklade do viac než pätnástich jazykov. V súčasnosti vychádza jeho najnovšia kniha The Moral Landscape": Why science should shape morality (Morálny priestor: Prečo by veda mala určovať morálku) v ktorej rozoberá obvyklé zdôvodnenia náboženskej viery, že morálny systém nemôže byť založený na vedeckých poznatkoch a argumentuje v prospech morálky založenej na vedeckých základoch.

Vydaniu knihy predchádzalo publikovanie viacerých článkov a prednášok, pričom niektoré sú dostupné aj na videu. Na stránke Spoločnosti Prometheus nájdete jeho preklad textu z knihy Koniec viery i video s prednáškou, Veda vie dať odpoveď na morálne otázky, ktorú urobil pre TED. Pred spustením videa si v časti View Subtitles môžete nastaviť sprievodné české titulky. Pod týmto videom uverejňujeme aj slovenský preklad prednášky.

Rozhovor s Harrisom o práve vydávanej knihe si môžete v angličtine prečítať na stránke Salon.com a viac o samotnej knihe, ktorú si môžete aj objednať nájdete na stránke Barnes a Noble. Odporúčame tiež navštíviť stránku Reason Project, ktorej spoluzakladateľom a vedúcim projektu je práve Sam Harris.

10. 10. 2010

Odkaz Bertranda Russela budúcim pokoleniam

Novinár: Posledná otázka. Pán Russell, predstavte si, že tento film uvidia naši potomkovia, ako svedkovia mŕtveho mora, o tisíc rokov. Čo si myslíte, že by bolo potrebné povedať tomu pokoleniu o vašom živote a niektorých skúsenostiach, ktoré ste si z neho osvojili.

Russell: Chcel by som povedať dve veci. Prvá je intelektuálna a druha morálna. Intelektuálna otázka, o ktorej by som im chcel hovoriť je takáto: Keď študujete nejaký problém, alebo skúmate nejakú filozofiu, pýtajte sa iba, aké sú fakty a aké pravdy z tých faktov vyplývajú. Nikdy nepodľahnite tomu v čo by ste chceli veriť, alebo tomu, aké by podľa vás boli pozitívne následky takej viery. Pozerajte výlučne iba na fakty. To je intelektuálna otázka, ktorú by som chcel zdôrazniť.

Mravný problém, o ktorom by som im hovoril je veľmi jednoduchý. Povedal by som im: láska je múdra, nenávisť je hlúpa. V tomto svete, ktorý je stále viac a viac prepojený sa musíme naučiť chápať jeden druhého. Musíme sa naučiť byť chápaví k tomu, že iní ľudia môžu hovoriť to, čo sa nám nebude páčiť. Len tak potom dokážeme žiť všetci spolu, ak chceme spoločne žiť a nie spoločne zomrieť. Musíme sa naučiť takej dobrosrdečnosti a chápavosti, ktorá je mimoriadne dôležitá na prežitie ľudstva na tejto planéte.

29. 9. 2010

Kto pomáha Spoločnosti Prometheus poukazovať na excesy katolíckej cirkvi?

Spoločnosť Prometheus pozoruje a podporuje činnosť humanistických organizácií vo svete, ktoré v poslednom období stupňujú svoje aktivity v ktorých kritizujú cirkvi. Naša, slovenská organizácia humanistov, ktorej cieľom je ochrana demokracie, vrátane ochrany práv občanov bez náboženského vyznania, propagácia pokrokových vedeckým myšlienok a v tej súvislosti aj kritika dogiem a archaických názorov cirkví nemá zdroje na finančne náročné kampane a preto volí iné formy činnosti vrátane propagácie svojich aktivít, či kritiky cirkvi.

Snaha prívržencov cirkví bagatelizovať kritiku cirkvi onálepkovaním kritikov a ľudí bez náboženského vyznania nálepkou „komunisti“ už na Slovenskú nefunguje, čoraz viac sa medzi kritizovanými smermi objavuje kritika liberalizmu a liberálov, ako jedného z ďalších „nepriateľov“ náboženstva a v našich podmienkach predovšetkým katolíckej cirkvi. S potešením ale v poslednom období pozorujeme, že ku kritike cirkvi sa pripájajú aj samotní slovenskí veriaci.

V osobných rozhovoroch, na internetových blogoch, na facebooku, v internetových diskusiách sa objavuje stále viac názorov veriacich občanov, ktorí sa nestotožňujú s politikou cirkví, teda s postojmi, formami pôsobenia a tlačením sa cirkví do verejného priestoru od násilného vnucovania náboženstva do škôl, do médií, až po snahu o ovplyvňovanie politiky a vládnutia na Slovensku.


Novým fenoménom je bilbordová kampaň realizovaná v okolí Rožňavy. Košická organizácia umiestnila na svoje panely cirkev škandalizujúce bilbordy od neznámeho klienta, ktorý si ich dal vylepiť. Cirkevní predstavitelia sú prirodzene „šokovaní“, veď ktože si už len na nich dovolí poukazovať? Na Slovensku na to treba odvahu, ktorú má málo kto. A tak môžeme len dúfať, že odvážlivci (treba povedať, že to nebola Spoločnosť Prometheus) nestiahnu bilbordy hneď po ataku katolíckej cirkvi, ktorej sa to nepáči.(Ilustračné foto je z článku, z ktorého sme čerpali informáciu. Odporúčame tiež čítať diskusiu, ktorá k nemu na stránke prebieha.)

Máme v tejto súvislosti prosbu k čitateľom. Ocenili by sme, ak by niekto vedel poskytnúť viac použiteľných fotografii spomínaných bilbordov, prípadne i názov organizácie, ktorej patria panely a tiež informáciu, kto dal bilbordy vylepiť. Nepredpokladáme, že to však niekto bude chcieť zverejniť.

26. 9. 2010

Dvanásť tisíc občanov protestovalo proti pápežovi v Londýne

Pôvodný zdroj: http://www.iheu.org/twelve-thousand-protest-pope-london

Protestného pochodu proti pápežovej návšteve sa v Londýne, oproti Downing Street, sa 18. septembra, 2010 zúčastnilo desaťkrát viac ľudí než sa očakávalo. Britské médiá oznámili počty dvanásťtisíc ľudí na zhromaždení, organizovanom koalíciou v ktorej sa zúčastnili aj členovia IHEU v Británii. Protestujúci mali námietky proti tomu, že vláda platila výlohy za návštevu pápeža a kritizovali stanoviská Vatikánu voči plánovanému rodičovstvu, homosexualite, používaniu kondómov, ženským právam a škandálu okolo sexuálneho zneužívania detí v cirkvi.

Terry Sanderson, prezident Národnej sekulárnej spoločnosti (National Secular Society- NSS) vyjadril radosť mnohých nad popularitou tohto zhromaždenia a povedal: „Dnešný deň bol azda bodom obratu v sekularistickom hnutí Británie, keď konečne ľudia prejavili na uliciach svoj nesúhlas s dotieravosťou cirkvi. Dúfajme, že zanietenie, ktoré sme dnes videli vyústi v posilnenie a rozšírenie sekulárneho hnutia v Británii a vláda si uvedomí, že každý pokus vnútiť náboženstvo do nášho života sa stretne so silným odporom.“

Medzi rečníkov na zhromaždení patrili Andrew Copson, generálny riaditeľ Britskej humanistickej asociácie a podpredseda IHEU, ateistický autor Richard Dawkins; Maryam Namazie, hovorkyňa za členskú organizáciu IHEU „Rovnaké zákony pre všetkých“; Terry Sanderson, prezident Národnej sekulárnej spoločnosti a bojovník za ľudské práva Peter Tatchell.

Pripomínajúc čo povedali predstavitelia Vatikánu o v súvislosti s návštevou pápeža v Británii — ako napríklad, že príchod do Británie pripomína „pristatie v krajine tretieho sveta“ alebo, že „Krajina je zemou morálneho úpadku“ Copson poznamenal, že pápež navyše včera vo Westminster Hall, vyjadril pochybnosť o tom, či sekulárna demokracia má vôbec nejaké hodnoty.

Copson pokračoval vo svojom prejave nasledujúcimi myšlienkami, ktoré si zasluhujú, aby boli citované:

„Podporujeme rovnosť všetkých.“
„Podporujeme ľudské práva.“
„Podporujeme sekulárnu a liberálnu demokraciu.“
„A podporujeme spravodlivosť, dokonca aj keď je táto nepríjemná pre moc a reputáciu cirkví a kňazov.“

Ďalšie informácie si môžete pozrieť na: http://www.secularism.org.uk/protest-the-pope-rally-sees-thou.html

19. 9. 2010

Hawking: Na vznik Vesmíru nebol boh potrebný

V týchto dňoch vyšla kniha 68 ročného Stephena Hawkinga The Grand Design, ktorú napísal v spolupráci s fyzikom Leonardom Mlodinowom.

Hawkinga považujú po Einsteinovi za najpopulárnejšieho a najčítanejšieho vedca našej doby. „Chcem aby sa moje knihy predávali na letiskách rovnako ako thrillery“, vyhlasoval. A dosiahol to! Jeho Stručnej histórie času vydanej v roku 1988 sa predalo deväť miliónov exemplárov. Je to fantastický rekord pre odbornú prácu. Nepochybne tu určitú úlohu zohral aj Hawkingov osud. Jeho telo je absolútne paralyzované Lou Gehrigovým syndrómom (ALS), ale jeho mozog touto nemocou nebol zasiahnutý. Porovnávajú ho s leteckou „čiernou skrinkou“, ktorá poskytne informáciu dokonca aj vtedy, keď z lietadla ostali iba trosky.

Hawking nikdy nepúšťal boha blízko k vede. V memoároch jeho ženy čítame, že bol vždy ateistom. V najnovšej knihe sa s bohom vysporiadal definitívne. Skúmajúc históriu pôvodu nášho, rovnako ako iných vesmírov (Hawking je prívržencom teórie mnohých vesmírov), prišiel k záveru, že na ich vznik „nie sú potrebné nadprirodzené sily, alebo boh“. (V celej knihe sa „boh“ píše s malým písmenom.)

V knihe je príbeh o tom ako v jednom talianskom meste pred niekoľkými rokmi vydali nariadenie zakazujúce držať zlaté rybky v okrúhlych nádobách. Písalo sa v ňom, že je to k ním kruté, lebo ryby dostávajú „falošnú predstavu o okolitej realite“. Nuž, pokračujú autori knihy, naše pocity a názory sú obmedzené a zdeformované čočkami, cez ktoré pozeráme — interpretačnou štruktúrou nášho ľudského mozgu.

Mal som to šťastie stretnúť sa a diskutovať so Stephenom Hawkingom. Pri príležitosti stého výročia Alberta Einsteina sme sa s Hawkingom ocitli pri jednom stole počas záverečného banketu. Neostýchal som sa využiť túto výnimočnú príležitosť, hoci som sa hanbil mučiť človeka, ktorý komunikuje so svetom prostredníctvom akéhosi prístroja vloženého do hrdla. Zvukom, ktoré vydával rozumela iba vedcova asistentka, ktorá sa neskôr stala jeho druhou manželkou. Ona nám prekladala jeho odpovede. Keď sme zahovorili o bohu a o tom, že Najvyšší možno potrestal vedca za jeho ateizmus, Hawking pri odpovedi rýchlo zachraptil.

Jeho chrapot rozšifrovala asistentka takto:

— Ak je to boží trest, potom Stvoriteľ nepozná anatómiu svojho stvorenia. Postihnutý mal byť môj mozog, nie moje telo.

— Ale v takom prípade by ste nevedeli, že vás postihol boží trest.

— Boh je nesmrteľný. Mohol pokojne počkať kým prídem do pekla.

— Ale on vás chcel ukázať na zemi, ako živý príklad.

— V tom prípade dosiahol iba opačný účinok. Ako s Galileim ...

(Spracované podľa článku Melora Sturuu Veľký dizajnér Vesmíru)

15. 9. 2010

Tvorivá aktivita Milana Kohouta, reakcia na pálenie Koránu

„Tí, ktorí začínajú pálením kníh, neskôr pokračujú pálením ľudí“, napadne človeka v súvislosti s pripravovaným pálením Koránu, ktoré ale nakoniec pastor Terry Jones neuskutočnil. Pálenie sa však udialo na iných miestach a nielen v USA. Jedna skupina kresťanských extrémistov pre zmenu trhala Korán pred Bielym domom. Je to jeden z mnohých prejavov militantného správania náboženských — cirkevných predstaviteľov a prakticky otvoreným prejavom vojny medzi náboženstvami, ktorá prebieha latentne v rámci celkovej hlbokej krízy, ktorá otriasa všetkými náboženstvami a cirkvami vo svete.

Proti páleniu Koránu kreatívne zareagoval výtvarník českého pôvodu Milan Kohout, ktorý žije a prednáša v USA (viac si o ňom prečítajte v jeho profile na Britských listoch), prišiel s myšlienkou, ktorá nie je agresívna, ale jej podstata je zrejmá: Prestaňte čítať nezmyselnú náboženskú literatúru.

Milan Kouhout vyšiel do ulíc a rozdával letáky s textom: Bezplatná náhrada náboženských kníh. Navštívim vás doma, vyhádžem z okna všetky vaše náboženské knihy a nahradím ich zadarmo novými nenáboženskými publikáciami.

Podobnú, už tradičná aktivitu majú aj neteisti na Purduovej univerzite, kde v jarnom období organizujú zábavné podujatie Fikcia za fikciu — vymeň náboženskú literatúru za román.

Kto sa zaujíma o vzťah Milana Kohouta k náboženstvám a cirkvám môže si pozrieť stránku, na ktorej je popísaná ďalšia z jeho aktivít proti pedofilom v katolíckej cirkvi, alebo dokonca všetky jeho texty na stránke Britských listov.

5. 9. 2010

Prvotná idea boha...

Prvotná idea boha bola takáto: nechať človeka samého so svojimi trápeniami a ťažkosťami tohto sveta, aby oľutoval, že ochutnal zo stromu poznania a priplazil sa k svojmu bohu na kolenách, aby mu tento prepudroval mozog a prijal naspäť k sebe. Nuž a čakal.

Ale človek sa nepriplazil. Najskôr si vymyslel celú kopu rôznych bohov. potom si vymyslel vedu a zmiernil ťažkosti sveta. Vymyslel medicínu a zmiernil nemoci a utrpenie.

Boh sa rozzúril a odišiel do domova dôchodcov. Hovoria, že premýšľa nad menej ambicióznym projektom.

To je preklad anekdoty z blogu ukrajinského ateistu Alexeja Raju, pôvodne veriaceho človeka - kňaza, či diakona, nie je to z jeho vyjadrení jasné - ktorý o sebe hovorí:

Hlavné hodnoty, ktoré som získal tým, že som sa vzdal náboženstva sú morálne hodnoty. Nemusím sa teraz pozerať na zlo a hovoriť si, „Ak tak prikázal Boh, potom to je dobro“.

Tiež slobodu myslenia. Nemusím svoje chápanie reality prispôsobovať dogmám – ale podľa vzoru vedcov sa snažím svoj svetonázor zjednotiť s faktami.

Slobodu svedomia. Mám právo na svoj názor, a považujem za nedopustiteľné, aby človeka prenasledovali za jeho názor.

A nakoniec som jednoducho získal slobodu byť človekom. Áno, som potomkom opíc – evolucionizovaný cicavec. To vysvetľuje moje silné i slabé stránky. Som slobodný od hysterických obviňovaní o hriešnosti a ničotnosti človeka z jednej strany a vyzdvihovania človeka ako „vrcholu stvorenia“ z druhej strany, podľa toho kam veje náboženský vietor. Všetky tieto veci sa mi stali veľmi cenné.

16. 6. 2010

Boh obrátil svoju lásku na sochu svojho syna Ježiša a spálil ju bleskom

Udalosti, javy, prírodné a iné úkazy... To všetko slúži na dôkaz existencie Boha a jeho nekonečnej lásky k človeku. Nech sa udeje čokoľvek, šamani — predovšetkým šamani rímskokatolíckej cirkvi u nás i inde vo svete a potom kmeňoví šamani niekde na druhom konci zemegule to dokážu umne využiť v prospech posilňovania viery v neexistujúci všemohúci a vševediaci nezmysel.

Koľko ekonomických zdrojov a ľudskej energie bolo zmrhaných na vybudovanie všetkých tých možných aj nemožných symbolov Boha, jeho syna Ježiša i Ducha svätého len aby poverčivé, dôverčivé a nevedomé masy ale aj vzdelaní jednotlivci ešte viac prehĺbili svoju lásku k ničomu, čo sa nachádza nikde.

A tak sa budujú kríže, kaplnky, kostoly, sošky, sochy a sochyská obrovských, obludných rozmerov i vzhľadov . K ním potom putujú veriaci i neveriaci. Každý to chce vidieť, rovnako ako všetci pribehnú na miesto havárie, aby sa nasýtili pohľadom na to, čo nevidia denne a čo neuveriteľne priťahuje to zvedavé zviera, ktoré sa volá človek.
Nech sa s týmito „relikviami“ udeje čokoľvek — začnú slziť, alebo krvácať, naklonia nečakane „zázračne“ svoju polohu, alebo hoci aj zhoria od úderu blesku, stále je to zázrak, ktorý je „jasným“ dôkazom existencie božej vôle, božej moci. V žiadnom prípade nie sily, surovosti, ľahostajnosti a náhody v prírode, ktorá funguje podľa prírodných zákonov.

Ako by bolo možné presvedčiť tie milióny pomýlených vo svete o tom, že nie ľudia, ktorí nepotrebujú náboženstvo, ale oni so svojimi tisíckami rôznych náboženstiev sú pomýlení a mali by využiť rozum, ktorým ich obdarila príroda vo svoj prospech, vie to niekto? Odpoveď je jasná, to vie iba Boh :-)

Všetko je dôkazom Boha — narodenie, smrť, úspech, neúspech, láska, nenávisť, potopa, požiar, skvelé vedomosti i nekonečná hlúposť. Aj úder blesku do plastového Ježiša v americkom štáte Ohio, po ktorom sa tento symbol obetovaného syna nezmenil na popol, lebo dočista zhorel a ostala iba kovová kostra, určite bude vykladaný vševediacimi šamanmi, ako výstraha milujúceho, všemocného všetkým, veriacim i neveriacim, aby sa polepšili, čo títo budú opätovne ignorovať.

Pozrite si aj ďalšie stránky o tomto božom úkaze: prvá, druhá, tretia, štvrtá, piata a bojte sa Boha, ktorý vás miluje a preto vás krížom navštevuje.

Em Twein

27. 5. 2010

Prometheus – skutočne elektronický časopis

Pravidelní návštevníci našej internetovej stránky i tohto blogu už vedia, že si môžu časopis Prometheus stiahnuť bezplatne z našej stránky vo formáte pdf.

Od prvého čísla v tomto roku chceme časopis poskytovať aj v exkluzívnejšej — elektronickej podobe — ako časopis v ktorom si možno skutočne listovať (a pri zapnutom zvuku v počítači aj počuť listovanie papiera), robiť si do neho záložky, poznámky alebo vyfarbiť časti textu pre zvýraznenie toho, čo vás zaujalo (ak si však tieto chcete označiť trvalejšie, je potrebné stiahnuť si časopis do počítača).

Pre tých, ktorí ovládajú angličtinu nebude problém pochopiť na čo slúžia jednotlivé ikony v elektronickej verzii časopisu. Pre tých, čo si s angličtinou nerozumejú sme pripravili príručku, ako si správne časopis nastaviť na prehliadanie. Prajeme Príjemné čítanie.


Listujte, alebo si otvorte časopis do nového okna

23. 5. 2010

Homosexuáli, cigáni, ateisti, Maďari a kto ešte?

Dnes som stretol na hrádzi Liptovskej Mary dvoch cyklistov. Viedli hlasitý rozhovor, nebolo možné ho nepočuť. Jeden z nich vyhlásil: „Cirkev mala proti tomu viac vystupovať, aj KDH.“ Z hlasného rozhovoru bolo jasné, že hovoria o pochode Dúhový PRIDE, ktorý sa uskutočnil v sobotu v Bratislave.

Neodolal som, musel som sa im prihovoriť: „Neonacisti môžu a homosexuáli nie?“ Pristavili, zosadli z bicyklov a druhý hovorí: „S cigánmi by bolo treba porobiť poriadok.“ Pýtam sa: „Aj tak, ako navrhujú oni — zlikvidovať?“ Neodpovedal. Prvý pokračoval: „Homosexuáli tu nemajú čo robiť pohoršenie, sme kresťanský štát.“ „A keď farári zneužívajú deti, tak to nie je pohoršenie?“ Spýtal som sa ja. Vymenili sme si ešte niekoľko replík, ale rýchlo nasadli na bicykle s neoblomným postojom, že teplí tu nemajú čo robiť pochody.

Priviedlo ma to k zamysleniu, či títo predstavovali Slovákov ako celok. Nemám pochybnosti, že nie. Jednotlivci, — raz ich je viac, raz menej — majú jasno, kto robí problémy v „ich“ štáte. Takí sú všade vo svete.

Sme rôzni, rozdielni, ako odtlačky prstov. Mnohí ľudia na Slovensku majú problém so skupinami uvedenými v titulku. Ale nie sú to všetci Slováci. Nemáme seriózny prieskum, ktorý by to mohol tvrdiť. Aj v Amerike majú isté skupiny občanov „problémy“: s černochmi, homosexuálmi, neveriacimi... veľmi podobné „problémy“ nájdeme všade vo svete.

Tak prečo hádzať všetkých do jedného vreca? Politici využívajú takéto skupiny vo svojom boji o moc, vydavatelia novín potrebujú pikošky, aby boli noviny čítanejšie a tak sa dozvedáme len jeden uhol pohľadu — ľudia na Slovensku sú homofóbni, xenofóbni... Nemôžem s tým súhlasiť.

Napríklad humanisti na Slovensku, ku ktorým sa hlásim, ja osobne, naša rodina a veľké množstvo našich známych, kolegov i ďalších ľudí nemá problémy ani s cigánmi, ani s homosexuálmi, ani s Maďarmi ani ... Máme problémy s hlupákmi, ktorí škatuľkujú ľudí a sú to hlupáci v politike, médiách ale aj v rôznych komunitách. Napriek tomu, že sú to politici, novinári, hlupáci slovenskí, nechystáme sa tvrdiť, že všetci politici, novinári na Slovensku sú hlupáci.

Sme rôznorodí, rôzni, chápme to a pomôžme to pochopiť tým, ktorí s tým majú problémy. Nech si ľudia pochodujú, nech si v duchu demokracie propagujú svoje názory, len nedovoľme v mene demokracie tým druhým hádzať do nich kamene.

17. 4. 2010

Ateistka Barbie, alebo nie len veriaci sa môžu zabávať.

Barbie je fenomén, ktorý sa dotkne v detstve takmer každého dievčaťa. O to prekvapivejšie je vyhlásenie mladej Američanky: „Nikdy som nebola fanúšikom Barbie (viem, že ste šokovaní). V rodine mi ju vždy chceli kúpiť, ale ja som si neželala nič iné, než hrať sa celý deň s Legom.“ Takáto „čudáčka“ sa volá Jen McCreight. Je študentkou, ktorá sa pripravuje na štátnice z dvojodboru genetika a evolúcia a na jeseň bude pokračovať v doktorandskom štúdiu genetiky na univerzite vo Washingtone.

Jen, ktorá o sebe s humorom hovorí, že je liberálka, čudácka, hlúpučká a perverzná ateistka so sklonom k vede, sa pohrala s Barbie, aby ironizovala trápne obliekanie tejto dievčenskej hračky, ktoré vymýšľajú náboženskí bigoti a zároveň sa vysmiala z toho, ako títo obvykle vidia ateistov. Na svojom blogu píše: „...prečo by iba veriaci ľudia mali mať zábavu? Chcem mať svoju ateistickú Barbie.“ Vyrobila si ju (my vám ju ponúkame s prekladom popisu na obrázku) a dodáva: „Konečne je tu Barbie, ktorá charakterizuje môj život počas celého dňa...“Ateistická Barbie nie je jediný z nápadov o ktoré sa Jen delí na svojom blogu. Na inom mieste píše o jarnej aktivite neveriacej komunity, ktorá organizuje zábavné podujatie Fikcia za fikciu — vymeň náboženskú literatúru za román. Cieľ tejto aktivity je zrejmý z názvu. Jen píše, že ľudia sa na nich usmievajú, mávajú, prídu podiskutovať, alebo sa s nimi fotografujú. Počas tohtoročnej akcie vraj vyzberali peknú kôpku Biblií a inej náboženskej literatúry.

Dobré nápady od amerických ateistov by sa možno oplatilo aj „odpísať“, keď už Ameriku kopírujeme v prípade mnohých hlúpostí. Nie je to ale nevyhnutné. Mladí ľudia bez náboženského vyznania na Slovensku majú tiež zaujímavé a úsmevné nápady, len ich akosi ostýchavo a menej odvážne propagujú verejne. Na rozdiel od mnohých veriacich, ktorí svoje presvedčenie vystrkujú všade a vo všetkých podobách, od krížikov na krku, cez pátričky za predným oknom auta alebo symbol ryby na jeho kapote až po texty v blogoch a diskusie na internete.

6. 4. 2010

Anton Rákay: lekár, spisovateľ humanista, aktuálne o katolíckej cirkvi

Tento výborný lekár, špičkový odborník na liečbu pľúcnych chorôb, a ťažkých onkologických ochorení napísal viac ako sto odborných prác. Od roku 1991 sa zaradil medzi spisovateľov a „perom“ narába skvele. Na konte má takmer dvadsať literárnych diel. Patria medzi ne i tie s háklivými témami ako celibát (Hriech — 2005) alebo legendami opradené Turínske plátno (Portrét muža zo San Zena — 2006). Je členom Spoločnosti Prometheus a na jej internetovej stránke si môžete prečítať okrem iných aj text jeho prednášky o homosexualite, ktorú predniesol na seminári s názvom Reprodukčné zdravie občianskej rodiny po vstupe Slovenska do EÚ, ktorý sme organizovali v septembri 2004. Anton Rákay (1925) žije a tvorí v podtatranskej obci Štôla. Na tomto mieste prinášame jeho text, ktorý zverejnil denník Pravda v utorok 6.apríla 2010 na str. 37 v rubrike Názory, v stĺpčeku Listáreň.

Kto je vinný

V posledných rokoch katolícka cirkev nezastaviteľne stráca svoje postavenie a morálnu autoritu — a to vlastnou vinou, lebo tvrdošijne zotrváva na už prežitých a neudržateľných názoroch a praktikách. Preto mnohí súčasní veriaci v praktickom živote neraz nerešpektujú rigidné postoje cirkvi, napríklad v otázke interrupcie a antikoncepcie alebo uznávania manželských zväzkov výlučne pred oltárom či (ne)tolerancie homosexuality.

Najviac však dnes cirkev poškodzujú ohavné prečiny pedofilných kňazov, doživotne deformujúce psychiku dieťaťa. Ich infiltráciu do kňazského povolania uľahčuje fakt, že v súčasnosti je veľké množstvo neobsadených farností a klesajúci záujem o povolanie duchovného. Pre pedofila je kňazské rúcho zárukou existenčných istôt a navyše umožňuje bližší kontakt s deťmi v rôznych krúžkoch a táboroch. Reverenda dokáže neraz účinne zamaskovať pedofilné praktiky, a ak niečo prasklo, všemocná cirkev to mlčaním ututlala.

Keď sa prevalila lavína správ o hanebných skutkoch pedofilných kňazov, zasiahla tzv. Svätá inkvizícia. Na jej čele vtedy stál kardinál Ratzinger. Ten mal v roku 2001 nariadiť všetkým biskupom „zaoberať sa prípadmi pedofilných kňazov v najvyššom stupni utajenia... tak, aby to bolo považované za tajomstvo Svätej stolice pod hrozbou trestu exkomunikácie“. Takáto „kliatba“ zapečatila ústa tisícom čestných a čistých duchovných, ktorých Vatikán degradoval na trestne postihnuteľných spoluvinníkov, ktorí vedeli, ale nesmeli prehovoriť.

Anton Rákay, Štôla

31. 3. 2010

Dve informácie zo života veriacich i neveriacich na Slovensku

Teológom pri zápase s neveriacimi nepomohol ani Boh.

Banská Bystrica 1. apríla 2010 – Zástupcovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a Spoločnosti Prometheus - združenia svetských humanistov na Slovensku (SP) zohrali včera 31. marca 2010 priateľský futbalový zápas pod kupolou kostola Sv. Michala v Žiline.

Výsledok zápasu bol symbolický, ale v neprospech mužstva KBS. Konečný stav zápasu 3:0 asociuje tri božské osoby, ktoré sa počas hry obrátili chrbtom k slovenským zástupcom Boha na zemi. Na internetovej stránke KBS sa následne objavila informácia napísaná obvyklým jazykom teológie, ktorá interpretuje fakty všeobecne zaužívaným a storočiami osvedčeným spôsobom:

„KBS s potešením oznamuje, že tohtoročnú futbalovú sezónu zakončila na peknom druhom mieste tabuľky, keď prehrala len jedno jediné stretnutie. Mužstvu SP naproti tomu sezóna príliš nevyšla, keď dokázali zvíťaziť iba v jedinom zápase.“

Symbol ryby nemá s rímskokatolíckou cirkvou nič spoločné

Banská Bystrica 1. apríla 2010 – Na dopyt Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov na Slovensku ohľadom objavujúcich sa obrázkov ryby na niektorých motorových vozidlách sme dostali od KBS nasledovnú odpoveď:

„Štylizovaný obrázok ryby umiestnený spravidla na zadnej časti niektorých motorových vozidiel nie je obrazovou informáciou o tom, že majiteľ vozidla je rybár, ako ironicky tvrdia predstavitelia neveriacich na Slovensku. Tento symbol tiež neznamená, že by majiteľ takto chcel deklarovať svoju ochotu platiť cirkevnú daň, ako to požadujú niektorí odporcovia cirkvi, ktorá je morálnym vzorom v súčasnej nemorálnej spoločnosti.

Podľa informácie, ktorú KBS poskytol hovorca Vlády SR, je symbol ryby logom Operačného programu Rybné hospodárstvo v programovacom období 2007 – 2013. KBS v tejto súvislosti vyhlasuje, že rímskokatolícka cirkev na Slovensku nie je financovaná prostredníctvom tohto programu, ako by si želali mnohí členovia cirkvi, ktorí chodia do kostola, ale nechce sa im podporovať cirkev z vlastnej peňaženky a preto považujeme spájanie symbolu ryby s rímskokatolíckou cirkvou za neprijateľné.“

21. 3. 2010

Nechajte maličkých ku mne prísť

Najmorálnejšia z najmorálnejších inštitúcií na zemi, možno dokonca vo vesmíre o ktorom sa napriek svojmu odporu dozvedala od rôznych heretikov, ktorí sa nehodlali zmieriť s tým, čo čítali v knihe kníh o stvorení a obraze sveta, má o popularitu postarané.

Konečne po všetkých božích daroch ktoré uznala katolícka cirkev v histórii i v súčasnosti - pripomeňme si aspoň niektoré; hudba je dar boží, video je dar boží, televízia je dar boží, internetové blogy sú dar boží, a pravdaže peniaze sú dar boží... uznala táto globálna terapeutická spoločnosť za dar boží aj šírenie škandálov o sebe samej.

Veď ako ináč sa dá pochopiť fakt, že dnes už čítame, počúvame a pozeráme v médiách o škandáloch katolíckej cirkvi častejšie ako o excesoch nemorálnych celebrít. Tie už pred katolíckou cirkvou pochopili (ku komu asi na to chodia?), že keď sa o nich nešíria dobré chýry, nie je na škodu keď sa budú šíriť dokonca klebety, domysly, jednoducho pikošky - o popularitu bude postarané.

Jediná pravá a pravdivá cirkev na zemi, a možno dokonca vo vesmíre, však nemôže dopustiť aby sa o nej šírili klebety, výmysly, nepravdivé škandály. Preto ani neodmieta, že by snáď informácie, ktoré sa na nás dennodenne valia z médií a šíria zvesť, že tí čo vodu kážu víno pijú (myslíme, tie reči o morálke a mravoch, kým si oni užívajú s maloletými), nebola pravda. Je to pravda pravdúca!

Kto si dnes trúfne povedať, ako to všetko skončí? Veď tí najväčší hriešnici sa stávajú nakoniec svätcami. Tak sa im Vatikán zvykne odvďačiť za ich hriechy, pripadne za ich obrátenie po spáchaní hriechov. Alebo? Všetko je možné! Oznámi nám Vatikán nové pravidlá morálky?

V písme totiž čítame, ako veľký učiteľ a zakladateľ cirkvi - Ježiš hovorí: „Nechajte maličkých ku mne prísť.“ V katolíckej cirkvi majú právo interpretovať písmo iba hlavy pomazané, duchovní všetkých rangov. Nuž si svoj vzťah k maličkým vysvetlili po svojom. Inšpirovali sa Ježišom neobyčajne svojsky. A tak možno zabijú dve muchy jednou ranou: zvýšili upadajúcu popularitu cirkvi a možno zmenia morálne pravidlá platné stáročia. Konečne bude cirkev progresívna a nie spiatočnícka ako dosiaľ.

Tak im pánboh pomáhaj!

Em Twein

7. 3. 2010

Richard Dawkins o možnom omyle ateistov

Toto video je parafrázou na animovaný film South Park. Jeden z fanúšikov Richarda Dawkinsa upravil krátku epizódu zo skutočného videozáznamu jeho vystúpenia do tejto zábavnej obrazovej podoby, v ktorej ešte výraznejšie vystupuje do popredia skvelá argumentácia pri odpovedi na jednu z otázok prítomnej poslucháčky. Nižšie pod videom je preklad textu tohto krátkeho vystúpenia. Pôvodne video aj s českými titulkami si môžete pozrieť na You Tube.„Toto bude pre vás asi ta najľahšia otázka: Čo ak sa mýlite?“

„Čo ak sa mýlim? Pozrite sa, každý sa môže mýliť. Možno sa všetci mýlime v súvislosti s lietajúcou špagetovou obludou, alebo ružovým jednorožcom, či lietajúcim čajníkom. Predpokladám, že vás vychovávali ako kresťanku. Viete aké to je nevyznávať nejaké náboženstvo, lebo nie ste moslimka, nie ste hinduistka. Prečo nie ste hinduistka? Lebo vás náhodou vychovávali v Amerika, nie v Indii. Ak by ste vyrastali v Indii, boli by ste hinduistkou, Ak by ste vyrastali v Dánsku v časoch Vikingov, verili by ste vo Wotana a Thora. Ak by sta vyrastali v klasickom Grécku, verili by ste v Dia. Ak by ste vyrastali v strednej Afrike, verili by ste vo veľkého Ju-Ju z Hory.

Neexistuje nijaký mimoriadny dôvod, prečo si vybrať práve žido-kresťanského boha, vieru v ktorej vás celkom náhodou vychovali a spýtať sa ma, čo ak sa mýlim. Čo keď sa mýlite vy v súvislosti s veľkým Ju-Ju z morského dna?

24. 1. 2010

Pat Condell: Sekulárny svet je rozumný svetPat Condell sa narodil v roku 1949 v Anglicku a bol vychovaný v tradíciách rímskokatolíckej cirkvi. Je majstrom komediálnej improvizácie, spisovateľ a známa osobnosť na internete.

V 80-tých a 90-tých rokoch robil komediálnu show v Anglicku. Od roku 2007 zverejňuje na internete krátke videá na rôzne témy.

Je ateista a vzhľadom na ostrý slovník, ktorý používa YouTube jedno obdobie zablokovalo jeho kanál, ale po krátkej dobe ho opäť odblokovalo, za čo si vyslúžilo pochvalu od R. Dawkinsa.

Jeho internetová stránka obsahuje viac ako 60 krátkych satirických videí. Viac si o ňom môžete prečítať na agnlickej wikipédii.

Tento príspevok s českými titulkami uverejňujeme vďaka nadšencom, ktorí ho preložili a umiestnili na YouTube. Na uvedenom kanáli môžete nájsť viacero príspevkov Pata Condella v preklade do češtiny, ale aj niektoré ďalšie zaujímavé videa.

12. 1. 2010

Zbožné príklady pre neveriacich

Ateista sa musí obzerať po svete, aby v zbožných krajinách, medzi zbožnými ľuďmi bral príklady morálky, keďže ako bezbožník žiadnu nemá. Musia to byť krajiny zbožné, blízke i vzdialenejšie, ľudia cirkvi alebo politiky, muži alebo ženy... Výber je veľký. Možno si zvoliť tak, že si otvoríte mapu sveta, zatvoríte oči a zapichnete prst len tak naslepo. Lepšie však je vybrať si zmysluplne, logicky napríklad takú zbožnú krajinu ako je Írsko.

Je to krajina, kde si aj napriek nášmu posmechu ctia staré, skoro stredoveké zákony aby boli morálni a nerúhali sa. Aby boli aktuálni tak nedávno dokonca prijali nový zákon proti rúhaniu. Pravda zatiaľ chránia iba veriacich ľudí, a bez ohľadu na demokraciu ignorujú práva bezbožníkov, tých sa dá urážať, čo hrdlo ráči, možno aspoň pochytia niečo z náboženskej morálky.

Skutočne také Írsko by malo byť pre nášho bezbožníka príkladom. Nenamietajte, že ste o Írsku počuli kadečo nepekné, buď sú to klebety bezbožníkov, alebo mediálny bulvár. Veď kto že by už len veril, že tam katolícki duchovní zneužívali deti a dokonca, že to cirkev kryla za udatnej pomoci biskupov.

Nuž stať sa môže kadečo, ale uznajte aby nemali morálku politici, dokonca ženy a dokonca veriace? Nezmysel! Veď kto by už len uveril že si krásna Iris Robinsonová zbožná protestantka, manželka premiéra Severného Írska a sama politička narazí výrazne mladšieho milenca a ešte bude pre neho aj podvodnými cestami od podnikateľov získavať peniaze na jeho podnikanie? Veď sa len pozrite na tu zbožnú, šťastnú tvár a krížiček takmer medzi mliečnymi žľazami, ktorými určite odchovala ďalších zbožných Írov.

Nuž a keď už viete, kde brať príklady pre morálku tak sa nechajte poučiť. A nie, že budete pohŕdať náboženstvom, arcibiskup Zvolenský, ten z Bratislavy, to nemá rád.

Tak Vám pánboh pomáhaj!

Em Twein