14. 3. 2015

Anglický herec Stephen Fry kritizuje cirkev

Stephen Fry je osobnosť o ktorej u nás veľa nevieme. Jeho život je veľmi pestrý, čo sa týka profesionálnych aktivít i osobného života. Narodil sa v roku 1957 a je synom britského vedca a vynálezcu Alana Frya a rakúskej židovky Marianne Neumann. Veľká časť jeho rodiny z matkinej strany zahynula v koncentračných táboroch. Pozrite si jeho profil na anglickej wikipédii, dá sa odtiaľ prekliknúť aj na oklieštený text v českom jazyku.

Fry je herec, komik, spisovateľ, novinár, scenárista...  Priateli sa s hercom a spevákom Hughom Lauriem (Dr. House), je krstným otcom jeho troch detí. Tak ako Laurie i Ch. Hitchens aj Fry je ateista a humanista, vyjadruje sa o tom verejne. Je gay a 17. januára 2015 uzavrel manželstvo s komikom Elliottom Spencerom.

Link na video sa otvorí na novej stránke

Odporúčame toto 20 minútové video so slovenskými titulkami na ktorom je zachytený počas vystúpenia na jednej z debát o náboženstve a ateizme, kde mu bol partnerom Ch. Hitchens.


10. 3. 2015

25 rokov Spoločnosti Prometheus

Spoločnosť Prometheus vznikla 9. marca 1990. Bolo to obdobie prudkých a zložitých premien vo vtedy ešte ČSSR. Klerikálne sily sa drali k moci súčasne s tými, ktorí chceli spoločenské zmeny a snažili sa o demokratizáciu spoločnosti. Zakladatelia Spoločnosti Prometheus cítili, že bude snaha o posilňovanie moci cirkví v sekulárnom štáte. Rozhodli sa týmto snahám brániť založením organizácie združujúcej ľudí bez náboženského vyznania, ktorí mali záujem udržať sekulárny charakter štátu.

Slovensko odvtedy prešlo viacerými búrlivými obdobiami, Rozpadla sa ČSSR, vznikla samostatná Slovenská republika, vstúpili sme do Európskej Únie, prijali sme spoločnú menu Euro. Žiaľ nepodarilo sa zabrániť tomu aby klerikálne sily napojené na politikov a niektoré politické strany nepresadili vyučovanie náboženstva na štátnych školách, aby nebol podpísaný konkordát s Vatikánom, aby sa cirkvi nevtlačili do armády i do polície.

Vďaka zapojeniu SR do európskych a medzinárodných štruktúr sa klerikálom nepodarilo presadiť klerikalizáciu celej spoločnosti a zlikvidovať sekulárny štát. Boj však ešte stále nie je vybojovaný. Dodnes sa cirkvi na čele s RKC kŕmia zo štátnej pokladnice, napriek tomu že im bol v reštitúciách vrátený majetok o ktorom dosiaľ nechcú štátu predložiť údaje, ktoré by mali pomôcť pri riešení finančnej odluky cirkví od štátu. Naďalej pokračujú pokusy o presadzovanie náboženskej ideológie do fungovania štátu a spoločnosti. Dôkazom je aj februárové referendum z tohto roka.

Spoločnosť Prometheus sa snaží prekaziť všetky pokusy o narušenie demokracie a porušenie svetonázorovej neutrality štátu. Propagujeme nenáboženský svetonázor v snahe pomôcť odstrániť prežité náboženské predsudky. Propagujeme svetonázor vyplývajúci z moderných vedeckých poznatkov, propagujeme humanizmus a zapájame sa do činnosti medzinárodných humanistických organizácií. Robíme to 25 rokov a chceme v tom pokračovať.