22. 4. 2016

Vyšlo najnovšie číslo časopisu Prometheus č. 4/2015

Úvodné slovo, Sprenevera sekulárnemu štátu, do štvorky napísal prof. Erich Mistrík. V najnovšom čísle nájdete obvyklé rubriky a upozorniť chceme opäť na hlavnú tému čísla - Cirkev a štát v novoveku. Od Francúzskej revolúcie do 1. svetovej vojny. Prečítate si informáciu o Valnom zhromaždení Spoločnosti Prometheus i rozhovor dlhoročným členom, humanistom Ing. Júliusom Voskárom. Ale aby sme nerobili veľa chuti vopred prejdite si rovno na stránku časopisu a otvorte si štvorku priamo na internete, alebo si ju stiahnite vo formáte pdf do svojho počítača.

25. 11. 2015

Vyšlo najnovšie číslo časopisu Prometheus č. 3/2015

Odporúčame Úvodné slovo šéfredaktora O náboženskej netolerancii, nepriateľstve a nenávisti. V čísle nájdete pokračovanie dlhšieho materiálu o histórií cirkvi Cirkev a štát v novoveku – Trident, informácie z rokovania Predsedníctva Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus, rozhovor s Bohumírom Kvasničkom Ateizmus je zásadnou podmienkou duchovnej slobody človeka a ďalšie zaujímavé články, informácie, profily humanistov i Historicko-právnu prílohu Protižidovské (rasové) zákonodarstvo a jeho realizácia na Slovensku v rokoch 1939-1945. Celý časopis si môžete prečítať, alebo stiahnuť vo formáte pdf na našej internetovej stránke.


21. 10. 2015

Vydali sme Prometheus č. 2/2015

Najnovšie číslo časopisu Prometheus 2/2015 má 36 strán dobrého čítania pre humanistov i pre veriacich. Témou čísla je Cirkev a štát v novoveku od prof. Ladislava Hubenáka. V súvislosti s aktuálnou témou – agresivitou islamu – odporúčame preklad rozhovoru (Náboženstvá sú stále nebezpečnejšie) s Dimitrijom Uzlanerom, hlavným redaktorom ruského časopisu Štát, náboženstvo a cirkev. Uverejňujeme tiež informáciu o Dni humanistov v Bratislave i dva články venované osobnostiam humanizmu. V čísle nájdete i tradičné rubriky Kriticky a lapidárne, či Nové knihy.


5. 8. 2015

Spomínanie Jaroslava Čelka

Profesor Jaroslav Čelko je aj po svojej deväťdesiatke neúnavný a plodný autor. V roku 2014 vydal svoje spomienky na SNP a už je tu ďalšia kniha. Teraz viac intímne spomínanie z mladých rokov s rovnakým názvom Spomínanie.


Autor v úvode píše: „Som od Považskej Bystrice, rodák zo Sádočného, čiže po našom jednoducho Sádečan. ...Prežil som tam roky veselé i smutné, ťažké i prelomové. ...Hoci roky prešli a na viaceré udalosti sa dívam inými očami, mnohé ostalo zakotvené v pamäti navždy – nezmenené. Presvedčil som sa o tom pred časom pri písaní knižky o Povstaní (September 1944 v údolí Rajčanky, Domanižskej a Pružinskej doline – 2014.).“

V knihe je pomerne veľa fotografií. Tie spestrujú a vizuálne dopĺňajú autorovo spomínanie, ktoré určite čitateľa zaujme svojou formou i obsahom. Kniha je útla (144 strán), číta sa príjemne a rýchlo. Nebudeme viacej prezrádzať, uvedieme len slova autora zo záveru knihy:

„Pestrá mozaika skutočných príbehov pripomína nielen moje cesty životom, ale aj osudy iných ľudí, najmú mojich krajanov. A nakoniec dodáva: Svoje Spomínanie teraz posielam „do sveta“ a budem rád, ak čitateľky a čitateľov, najmä v mojom rodnom kraji zaujme.“

15. 6. 2015

POZVÁNKA na Ceny humanistov 2015

Pozvánka platí pre širokú verejnosť.

V Bratislave 21. 6. 2015 (nedeľa) o 11.00 hod. v Justiho sieni Primaciálneho paláca - Primaciálne námestie. Pozvánka vo formáte pdf. Príďte aj v prípade, že ste nestihli potvrdiť účasť na nižšie uvedených kontaktoch.

14. 3. 2015

Anglický herec Stephen Fry kritizuje cirkev

Stephen Fry je osobnosť o ktorej u nás veľa nevieme. Jeho život je veľmi pestrý, čo sa týka profesionálnych aktivít i osobného života. Narodil sa v roku 1957 a je synom britského vedca a vynálezcu Alana Frya a rakúskej židovky Marianne Neumann. Veľká časť jeho rodiny z matkinej strany zahynula v koncentračných táboroch. Pozrite si jeho profil na anglickej wikipédii, dá sa odtiaľ prekliknúť aj na oklieštený text v českom jazyku.

Fry je herec, komik, spisovateľ, novinár, scenárista...  Priateli sa s hercom a spevákom Hughom Lauriem (Dr. House), je krstným otcom jeho troch detí. Tak ako Laurie i Ch. Hitchens aj Fry je ateista a humanista, vyjadruje sa o tom verejne. Je gay a 17. januára 2015 uzavrel manželstvo s komikom Elliottom Spencerom.

Link na video sa otvorí na novej stránke

Odporúčame toto 20 minútové video so slovenskými titulkami na ktorom je zachytený počas vystúpenia na jednej z debát o náboženstve a ateizme, kde mu bol partnerom Ch. Hitchens.


10. 3. 2015

25 rokov Spoločnosti Prometheus

Spoločnosť Prometheus vznikla 9. marca 1990. Bolo to obdobie prudkých a zložitých premien vo vtedy ešte ČSSR. Klerikálne sily sa drali k moci súčasne s tými, ktorí chceli spoločenské zmeny a snažili sa o demokratizáciu spoločnosti. Zakladatelia Spoločnosti Prometheus cítili, že bude snaha o posilňovanie moci cirkví v sekulárnom štáte. Rozhodli sa týmto snahám brániť založením organizácie združujúcej ľudí bez náboženského vyznania, ktorí mali záujem udržať sekulárny charakter štátu.

Slovensko odvtedy prešlo viacerými búrlivými obdobiami, Rozpadla sa ČSSR, vznikla samostatná Slovenská republika, vstúpili sme do Európskej Únie, prijali sme spoločnú menu Euro. Žiaľ nepodarilo sa zabrániť tomu aby klerikálne sily napojené na politikov a niektoré politické strany nepresadili vyučovanie náboženstva na štátnych školách, aby nebol podpísaný konkordát s Vatikánom, aby sa cirkvi nevtlačili do armády i do polície.

Vďaka zapojeniu SR do európskych a medzinárodných štruktúr sa klerikálom nepodarilo presadiť klerikalizáciu celej spoločnosti a zlikvidovať sekulárny štát. Boj však ešte stále nie je vybojovaný. Dodnes sa cirkvi na čele s RKC kŕmia zo štátnej pokladnice, napriek tomu že im bol v reštitúciách vrátený majetok o ktorom dosiaľ nechcú štátu predložiť údaje, ktoré by mali pomôcť pri riešení finančnej odluky cirkví od štátu. Naďalej pokračujú pokusy o presadzovanie náboženskej ideológie do fungovania štátu a spoločnosti. Dôkazom je aj februárové referendum z tohto roka.

Spoločnosť Prometheus sa snaží prekaziť všetky pokusy o narušenie demokracie a porušenie svetonázorovej neutrality štátu. Propagujeme nenáboženský svetonázor v snahe pomôcť odstrániť prežité náboženské predsudky. Propagujeme svetonázor vyplývajúci z moderných vedeckých poznatkov, propagujeme humanizmus a zapájame sa do činnosti medzinárodných humanistických organizácií. Robíme to 25 rokov a chceme v tom pokračovať.