21. 10. 2015

Vydali sme Prometheus č. 2/2015

Najnovšie číslo časopisu Prometheus 2/2015 má 36 strán dobrého čítania pre humanistov i pre veriacich. Témou čísla je Cirkev a štát v novoveku od prof. Ladislava Hubenáka. V súvislosti s aktuálnou témou – agresivitou islamu – odporúčame preklad rozhovoru (Náboženstvá sú stále nebezpečnejšie) s Dimitrijom Uzlanerom, hlavným redaktorom ruského časopisu Štát, náboženstvo a cirkev. Uverejňujeme tiež informáciu o Dni humanistov v Bratislave i dva články venované osobnostiam humanizmu. V čísle nájdete i tradičné rubriky Kriticky a lapidárne, či Nové knihy.