22. 10. 2009

Švédski luteráni povedali áno pre manželstvá párov s rovnakým pohlavím

Švédski luteráni - Najväčšia Švédska cirkev, (hlási sa k nej 74 % Švédov) schválila sobáše medzi pármi rovnakého pohlavia. Toto rozhodnutie bolo schválené v cirkevnej synode, kde za povolenie týchto sobášov hlasovalo vo štvrtok 21. 10. 2009 celkom 176 z 249 hlasujúcich členov. Švédsko sa tak stalo jednou z prvých krajín, v ktorej sa vykonávajú sobáše medzi pármi rovnakého pohlavia v najväčšej cirkvi v krajine. Rozhodnutie prišlo len tri dni po 30. výročí od dátumu, odkedy vo Švédsku prestala byť homosexualita považovaná za nemoc.

Je len prirodzené, že sa toto rozhodnutie nepáči menšinovým cirkvám vo Švédsku, medzi ktoré patrí aj katolícka cirkev. Vikár Fredrik Emanuelson z katolíckej cirkvi a otec Misha Jaksic, koordinátor rodiny pravoslávnych cirkví v kresťanskej rade Švédska, v spoločnom vyhlásení označili toto rozhodnutie za krok späť, ktorý bude mať negatívny dopad na názory na manželstvo nie len v kresťanskej tradícií ale aj v ostatných veľkých svetových náboženstvách.

Súčasné cirkevné postupy pri sobášení sa budú musieť čiastočne modifikovať. Napríklad pri sobášení páru rovnakého pohlavia budú slová „muž a žena“ nahradené slovami „plnoprávni manželia“. Mala by sa tiež v určitom zmysle zachovať sloboda svedomia, (Áno, sloboda svedomia v cirkvi!) čo znamená, že individuálny pastor by mal mať možnosť odmietnuť vykonávať obrady pre páry s rovnakým pohlavím.

Z tohto všetkého je však zrejme, že trendy vo svete postupne prevalcujú skostnatenú katolícku cirkev aj s jej „tradíciami“. Ako je všeobecne známe príklady priťahujú a tak po krajinách ako Holandsko, Belgicko, Španielsko a Nórsko, kde môžu uzavrieť oficiálne sobáš páry rovnakého pohlavia, budú postupne pribúdať aj ďalšie krajiny. Podobné zákony sa pripravujú v Juhoafrickej republike, Kanade a štyroch amerických štátoch. V každom prípade však je príklad Švédskych luteránov svetlým príkladom medzi cirkvami. Je to výzva aj pre slovenských zákonodarcov. Od Slovenskej katolíckej cirkvi totiž takéto salto mortále nemožno očakávať ani pri veľkej naivite alebo obrovskom optimizme.

Celibát – utajená sexualita – morálka a farizejstvo cirkevnej hierarchie

Úspešne napredovanie vedy, ktorá postupne spochybnila a zlikvidovala všetky základné postuláty o Bohu, ako stvoriteľovi ostáva cirkám a RKC špeciálne, veľmi malé pole pôsobnosti, na ktorom môžu legitimizovať svoju existenciu. Vzhľadom na to, že Vatikán musel pod tlakom reality uznať evolúciu ako fakt, vyprchal ako gáfor z otvorenej fľaše biblický „fakt“ o stvorení človeka, čo vo veriacej verejnosti, vzhľadom na meškanie vedomia za bytím, ešte nenašlo adekvátnu reflexiu. Cirkevná hierarchia nezdôrazňuje dôsledky uznaného faktu pre dôveryhodnosť Biblie a laikom to ešte nedošlo.

Jedna z mála oblastí, ktorá cirkvi ostáva a ona ju dôsledne využíva, je póza o morálnom vzore, ktorý nám údajne viera prináša. V realite však konkrétne činy mnohých významných i menej významných predstaviteľov, od biskupov po najnižšie stupienky cirkevnej hierarchie, nehovoriac už o stáde, sú v príkrom rozpore s „teóriou“ dokonalej kresťanskej morálky, ktorú nám zvestováva a vnucuje cirkev.

Zaujímavým príbehom, ktorý ukazuje jeden konkrétny prípad takejto „morálky“ je kniha Farárova milenka, požehnaný celibát ktorú vydal Eko-konzult. Je to životný príbeh ženy, ktorá bola milenkou farára a ako zistila vôbec nie jedinou. Jeden s názorov na takúto „morálku“ si možno prečítať na blogu Evy Fulajtárovej. Knihu si môžete objednať napríklad v internetovom kníhkupectve.

11. 10. 2009

Odkaz pápežovi: Predajte Vatikán a nakŕmte svet!

Sarah Silvermanová, známa americká herečka, ktorá pochádza z americkej židovskej rodiny s rusko-poľskými koreňmi, spisovateľka, speváčka, hudobníčka a komediálna satirička, ktorá si berie na mušku také sociálne tabu témy ako rasizmus, sexizmus, náboženstvo... si zobrala na mušku pápeža a prostredníctvom tejto osoby Vatikán a kresťanstvo vôbec.

V piatkovom programe (9. 10. 2009) "Real Time with Bill Maher" predviedla svoj anti-teisticky postoj uvedením videa Predajte Vatikán a nakŕmte svet. Vo svojom videu hovorí (v prepojení je nižšie pod reklamou a videom je text jej vyhlásenie v angličtine), že svet potrebuje hrdinov a takým hrdinom môže byť aj pápež. Silvermanová s ním súhlasí keď hovorí o pokore a preto mu radí aby predal dom, ktorý je mestom a za peniaze ktoré získa môže nakŕmiť hladný svet.

Pozrite si video (preklad žiaľ nemáme) a zabavte sa:Aj v tomto videu Silvermanová potvrdzuje to, čo je o nej známe, že jej satira je o to účinnejšia o čo väčší rozpor je medzi jej vzhľadom a tým čo hovorí a ako hovorí. Treba tiež povedať, že Sarah Silvermanová jednoducho opäť trafila klinec po hlavičke.