10. 10. 2010

Odkaz Bertranda Russela budúcim pokoleniam

Novinár: Posledná otázka. Pán Russell, predstavte si, že tento film uvidia naši potomkovia, ako svedkovia mŕtveho mora, o tisíc rokov. Čo si myslíte, že by bolo potrebné povedať tomu pokoleniu o vašom živote a niektorých skúsenostiach, ktoré ste si z neho osvojili.

Russell: Chcel by som povedať dve veci. Prvá je intelektuálna a druha morálna. Intelektuálna otázka, o ktorej by som im chcel hovoriť je takáto: Keď študujete nejaký problém, alebo skúmate nejakú filozofiu, pýtajte sa iba, aké sú fakty a aké pravdy z tých faktov vyplývajú. Nikdy nepodľahnite tomu v čo by ste chceli veriť, alebo tomu, aké by podľa vás boli pozitívne následky takej viery. Pozerajte výlučne iba na fakty. To je intelektuálna otázka, ktorú by som chcel zdôrazniť.

Mravný problém, o ktorom by som im hovoril je veľmi jednoduchý. Povedal by som im: láska je múdra, nenávisť je hlúpa. V tomto svete, ktorý je stále viac a viac prepojený sa musíme naučiť chápať jeden druhého. Musíme sa naučiť byť chápaví k tomu, že iní ľudia môžu hovoriť to, čo sa nám nebude páčiť. Len tak potom dokážeme žiť všetci spolu, ak chceme spoločne žiť a nie spoločne zomrieť. Musíme sa naučiť takej dobrosrdečnosti a chápavosti, ktorá je mimoriadne dôležitá na prežitie ľudstva na tejto planéte.

Žiadne komentáre: