26. 7. 2009

Poznáte týchto ateistov?

17. 7. 2009

Kresťanstvo, reklama a komunizmus

(Nápis na dome: Pokoj a šťastie je v Ježišovi Kristovi.)

Čo má spoločné kresťanstvo a „komunizmus“? Rovnaké metódy: viera v krajšiu budúcnosť, sväté relikvie a heslá na stenách. A ešte jednu vlastnosť má kresťanstvo navyše, schopnosť robiť reklamu, v čom „komunizmus“ nebol úspešný.

Podľa Marca Blocha reklamu vymyslela katolícka cirkev. V epoche temného stredoveku chudobní dedinskí duchovní vytvárali plnohodnotné reklamné buklety, ktoré by aj dnes robili česť významným agentúram. Vysvetľovali v nich, že práve v ich kostole je palec svätého, ktorý má liečivý účinok a lieči oveľa účinnejšie než konkurenčné v susedných farnostiach, ktoré sú proti nemu len úbohí šarlatáni.

Cirkev využívala pútnikov ako nosičov drahocenných suvenírov, fragmentov ostatkov svätých, zázračných ikon a podobne. A ľudia, kvôli tomu aby ich mohli vlastniť, boli ochotní robiť ľubovoľné útraty.

Na začiatku 18. storočia keď sa stal módnym ateizmus a individualizmus cirkev ustúpila, ale nie náhodou a nie hocikomu, ale parížskym modistkám a výrobcom valónskych čipiek. Nakoniec aj zaužívaný výraz „ikona štýlu“ sa svojho času neobjavil len tak náhodou. A dnes sa cirkev opäť stáva módnou.