23. 10. 2010

S. Harris: Na to, aby sme boli morálni nepotrebujeme náboženstvo.

Sam Harris patrí medzi popredných členov takzvaného Nového ateistického hnutia spolu s Richardom Dawkinsom, Danielom Dennettom a Christopherom Hitchensom, ktorí požadujú skutočne oddelenie cirkvi od štátu, občianske práva pre ateistov a slobodu otvorene kritizovať náboženskú vieru.

Harris je autorom bestsellerov Koniec vieryList kresťanskému národu. Knihe Koniec viery bola v roku 2005 udelená cena PEN Award za literatúru faktu a jeho knihy boli vydané v preklade do viac než pätnástich jazykov. V súčasnosti vychádza jeho najnovšia kniha The Moral Landscape": Why science should shape morality (Morálny priestor: Prečo by veda mala určovať morálku) v ktorej rozoberá obvyklé zdôvodnenia náboženskej viery, že morálny systém nemôže byť založený na vedeckých poznatkoch a argumentuje v prospech morálky založenej na vedeckých základoch.

Vydaniu knihy predchádzalo publikovanie viacerých článkov a prednášok, pričom niektoré sú dostupné aj na videu. Na stránke Spoločnosti Prometheus nájdete jeho preklad textu z knihy Koniec viery i video s prednáškou, Veda vie dať odpoveď na morálne otázky, ktorú urobil pre TED. Pred spustením videa si v časti View Subtitles môžete nastaviť sprievodné české titulky. Pod týmto videom uverejňujeme aj slovenský preklad prednášky.

Rozhovor s Harrisom o práve vydávanej knihe si môžete v angličtine prečítať na stránke Salon.com a viac o samotnej knihe, ktorú si môžete aj objednať nájdete na stránke Barnes a Noble. Odporúčame tiež navštíviť stránku Reason Project, ktorej spoluzakladateľom a vedúcim projektu je práve Sam Harris.

10. 10. 2010

Odkaz Bertranda Russela budúcim pokoleniam

Novinár: Posledná otázka. Pán Russell, predstavte si, že tento film uvidia naši potomkovia, ako svedkovia mŕtveho mora, o tisíc rokov. Čo si myslíte, že by bolo potrebné povedať tomu pokoleniu o vašom živote a niektorých skúsenostiach, ktoré ste si z neho osvojili.

Russell: Chcel by som povedať dve veci. Prvá je intelektuálna a druha morálna. Intelektuálna otázka, o ktorej by som im chcel hovoriť je takáto: Keď študujete nejaký problém, alebo skúmate nejakú filozofiu, pýtajte sa iba, aké sú fakty a aké pravdy z tých faktov vyplývajú. Nikdy nepodľahnite tomu v čo by ste chceli veriť, alebo tomu, aké by podľa vás boli pozitívne následky takej viery. Pozerajte výlučne iba na fakty. To je intelektuálna otázka, ktorú by som chcel zdôrazniť.

Mravný problém, o ktorom by som im hovoril je veľmi jednoduchý. Povedal by som im: láska je múdra, nenávisť je hlúpa. V tomto svete, ktorý je stále viac a viac prepojený sa musíme naučiť chápať jeden druhého. Musíme sa naučiť byť chápaví k tomu, že iní ľudia môžu hovoriť to, čo sa nám nebude páčiť. Len tak potom dokážeme žiť všetci spolu, ak chceme spoločne žiť a nie spoločne zomrieť. Musíme sa naučiť takej dobrosrdečnosti a chápavosti, ktorá je mimoriadne dôležitá na prežitie ľudstva na tejto planéte.