29. 7. 2012

Čím sa pápež asi umazal?

Nemecký satirický časopis Titanic vytlačil na obálke augustového čísla novú provokačnú koláž s fotografiou pápeža. Na fotografii je Benedikt XVI. so stopami ženských pier a odtlačkov rúk na bielej sutane. Pápežove ruky sú zamazané od niečoho červeného.

Augustové číslo vyšlo s titulkom „Niet dôvodov na žalobu: pápež je čistý!“ Hlavný redaktor vydania Leo Fischer nevylúčil, že aj toto číslo bude predmetom žaloby. „Ďakujeme svätému otcovi za záujem k nášmu vydaniu a opätovne prosíme o pápežské požehnanie“ dodal Fischer. Predchádzajúci zákaz výrazne zvýšil záujem verejnosti o tento časopis.


Na obálke júlového čísla časopisu, vytlačili fotografiu pápeža s veľkým fľakom na sutane. Titulok znel: „Aleluja vo Vatikáne: Miesto úniku zistené“ Na poslednej strane bol pápež zobrazený s hnedým fľakom a textom: „Ešte jedno miesto úniku zistené“. Číslo bolo venované škandálom do ktorých bol zatiahnutý Vatikán v poslednom období: od korupcie po pedofíliu. 10. júla súd v Hamburgu (z podnetu Vatikánu) zakázal tlačiť časopis s touto kolážou na obálke, ale nenariadil jeho stiahnutie z predaja.

Nie je to prvý prípad satiry na pápeža v tomto nemeckom časopise. Na Slovensku sa však niečo podobné nikto neodváži urobiť. Je to prejav väčšej úcty, alebo nedostatok odvahy? To vie len pánboh.