31. 3. 2010

Dve informácie zo života veriacich i neveriacich na Slovensku

Teológom pri zápase s neveriacimi nepomohol ani Boh.

Banská Bystrica 1. apríla 2010 – Zástupcovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a Spoločnosti Prometheus - združenia svetských humanistov na Slovensku (SP) zohrali včera 31. marca 2010 priateľský futbalový zápas pod kupolou kostola Sv. Michala v Žiline.

Výsledok zápasu bol symbolický, ale v neprospech mužstva KBS. Konečný stav zápasu 3:0 asociuje tri božské osoby, ktoré sa počas hry obrátili chrbtom k slovenským zástupcom Boha na zemi. Na internetovej stránke KBS sa následne objavila informácia napísaná obvyklým jazykom teológie, ktorá interpretuje fakty všeobecne zaužívaným a storočiami osvedčeným spôsobom:

„KBS s potešením oznamuje, že tohtoročnú futbalovú sezónu zakončila na peknom druhom mieste tabuľky, keď prehrala len jedno jediné stretnutie. Mužstvu SP naproti tomu sezóna príliš nevyšla, keď dokázali zvíťaziť iba v jedinom zápase.“

Symbol ryby nemá s rímskokatolíckou cirkvou nič spoločné

Banská Bystrica 1. apríla 2010 – Na dopyt Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov na Slovensku ohľadom objavujúcich sa obrázkov ryby na niektorých motorových vozidlách sme dostali od KBS nasledovnú odpoveď:

„Štylizovaný obrázok ryby umiestnený spravidla na zadnej časti niektorých motorových vozidiel nie je obrazovou informáciou o tom, že majiteľ vozidla je rybár, ako ironicky tvrdia predstavitelia neveriacich na Slovensku. Tento symbol tiež neznamená, že by majiteľ takto chcel deklarovať svoju ochotu platiť cirkevnú daň, ako to požadujú niektorí odporcovia cirkvi, ktorá je morálnym vzorom v súčasnej nemorálnej spoločnosti.

Podľa informácie, ktorú KBS poskytol hovorca Vlády SR, je symbol ryby logom Operačného programu Rybné hospodárstvo v programovacom období 2007 – 2013. KBS v tejto súvislosti vyhlasuje, že rímskokatolícka cirkev na Slovensku nie je financovaná prostredníctvom tohto programu, ako by si želali mnohí členovia cirkvi, ktorí chodia do kostola, ale nechce sa im podporovať cirkev z vlastnej peňaženky a preto považujeme spájanie symbolu ryby s rímskokatolíckou cirkvou za neprijateľné.“

Žiadne komentáre: