5. 8. 2014

Kniha prof. Jaroslava Čelka o SNP

Pod názvom September 1944 v údolí Rajčanky, Domanižskej a Pružinskej doline. vydal prof. Jaroslav Čelko vlastným nákladom svoje spomienky na SNP.(Kniha sa dá objednať na adrese časopisu Prometheus a stojí 11 eur vrátane poštovného.) Viac si o knihe môžete pozrieť v samostatnom letáku.

Najnovšie číslo časopisu Prometheus 2/2014

Spoločnosť Prometheus zverejnila najnovšie číslo časopisu Prometheus - 2/2014.

Témou čísla je vzťah vedy a viery, ktorej sú venované celkom štyri texty. Úvodník, text J. Čelka, a záver na pokračovanie uverejňovaných spomienok prof. A. Reháka sú venované aktuálnej téme súčasnosti - SNP.

V čísle nájdete informáciu o nových knihách, vrátane recenzie knihy Jána Dudáša Absurdity Vysokých škôl a inteligencie na Slovensku. Druhé číslo časopisu obsahuje i ďalšie rubriky na ktoré ste zvyknutí z predchádzajúcich čísel. Prajeme príjemné letné čítanie.

Časopis si môžete stiahnuť vo formáte pdf  z jednej zo stránok Spoločnosti Prometheus.