23. 11. 2011

Opasok panny Márie v Rusku

V týchto dňoch vrcholí v Rusku ošiaľ z možnosti dotknúť sa údajného osobného opasku matky Ježiša Krista – panny Márie. Opasok prišiel na letisko Pulkovo v bývalom Leningrade, teraz Petrohrade, privítať osobne ruský premiér Vladimír Putin a ako prvý sa dotkol tejto relikvie. Jeden ruský bloger napísal: „Predsa len sú v Rusku veriaci ľudia. A to je dobre. Jeden a pol kilometra za hodinu, takou rýchlosťou sa pohybuje rada ľudí, ktorí chcú vidieť opasok a dotknúť sa skrinky v ktorej je uložený.“


V súčasnosti je opasok v Moskve a rad ľudí je dlhý už viac ako päť kilometrov. Dostať sa do Chrámu Krista spasiteľa, kde je opasok umiestnený, si vyžaduje neobyčajnú výdrž. V mrazoch, ktoré sú už v súčasnosti v Moskve dosť výrazné stoja zvedavci celý deň, než sa im podarí na okamih uzrieť relikviu a pobozkať skrinku v ktorej je uložený tento kúsok látky. V Rusku sa pri tom mlčí, že bozky státisícov veriacich sú zároveň dobrým zdrojom šírenie všetkým možných druhov nemoci.

Viacero detailnejších fotografii opasku si môžete pozrieť na stránke blogerky marinni.
Informácia o tejto udalosti, takej významnej pre Ruskú pravoslávnu cirkev a masy jej veriacich je i na stránke TK KBS.

6. 11. 2011

100 názorov na boha, cirkev (život?) a smrť.

Posledným dňom októbra spustil portál http://www.jetotak.sk/  v spolupráci s Azylom a Barusom Rattusom (tak to uvádzajú na svojom facebooku), nový projekt 100 názorov. Téma je boh, cirkev a smrť. Z pohľadu humanistov určite zaujímavá téma a všetci sme zvedaví na názory osobností, ktoré tam sú a budú prezentované.  Reklama znie: Osobnosti športu, politiky, umenia, televízie, biznisu, cirkvi, školstva, zdravotníctva, žurnalistiky a tretieho sektoru sa vyjadrujú k cirkvi, Bohu a smrti + Bonusy!Na prvý pohľad  portál pôsobí objektívne. Môžeme samozrejme viesť diskusiu, kto je a kto nie je osobnosť, ale to nie je podstatné.  Napriek všeobecnému trendu zachovať rovnosť pohlaví je na portáli zatiaľ menej žien ako mužov.  V Športe ani jedna a rovnako v Politike a Umení. Prvé tri sa objavia v TV a Rozhlase. V Biznise aspoň jedna.  V Cirkvi prirodzene opäť ani jedna.  V Školstve a vede dve. V Zdravotníctve vládnu opäť iba muži.  Tri ženy stretneme v Žurnalistike a tiež v Inštitúciách. No a nakoniec v Bonusoch ešte jedna.

Dávame tento portál do pozornosti každého kto sa o danú tému zaujíma  a budeme dúfať, že nás myšlienky osobností, ktoré sa tam budú prezentovať oslovia.

19. 5. 2011

Odvážna výstava vo Východoslovenskej galérii Košice

Peter Valiska – Timečko – P®ASCE

Na nábožnom Slovensku sa nie často, ale predsa len občas niekto odváži na hrdinský čin – vyjadriť sa nahlas, slovom, obrazom, prípadne aj iným spôsobom, ironicky, posmešne, kriticky na adresu u nás takmer nedotknuteľného subjektu – cirkvi, jej potentátov, či jej aktivít.

Nedávno sme sa dočítali o výstave v bratislavskej River Gallery v River Parku na Dvořákovom nábreží. Taliansky sochár Paolo Schmidlin zobrazil pápeža Benedikta XVI. Sochu s úchylným pohľadom a ružovou sponkou vo vlasoch nazval Miss Kitty.

Najnovšie sa medzi odvážlivcov zaradila Východoslovenská galéria Košice inštalovaním výstavy Petra Valisku – Timečka – P®ASCE. Podľa autora je Koncepciou výstavy P®ASCE idea sociálnej pasce. Napriek písmenu ® v názve však každý prečíta slovo PRASCE.

Konkrétnym terčom autora sú pedofilní kňazi. Podľa autora „Tento výber šiestich kňazov zodpovedá kresťanskej symbolike čísla šesť. Títo šiesti duchovní predstavitelia oblečení v kňazských rúchach sú príkladom veľkého hriechu a zla. Predstavujú výber závažných prípadov sexuálneho zneužívania. Výber sa vzťahuje na kňazov narodených od roku 1927 až do roku 1946, ktorí pôsobili v úlohe kňaza prevažne v 2 polovici 20 storočia. Kňazi pochádzajú z rôznych krajín a farností.

Výstavu si môžete pozrieť v Košiciach na Hlavnej 27. Odporúčame predbežne sa oboznámiť s touto i ďalšími výstavami na stránke galérie. Konkrétne o koncepcii
a zámere výstavy Petra Valisku – Timečka – P®ASCE si môžete prečítať text samotného jej autora.

4. 5. 2011

Moslimský odkaz slovenským biskupom:

„Vy neveriaci psi! Prestaňte sa o občanoch bez náboženského vyznania vyjadrovať, ako o pohanoch!“

Rímskokatolícka cirkev sa rada oháňa tvrdeniami o tom, ako kresťanská viera prispieva k morálke, spolunažívaniu občanov a aké ešte všetky možné pozitívne vplyvy má na spoločnosť. Cirkev svoje vyhlásenia k verejnosti zvykne začínať láskavými slovami: „Bratia a sestry“. Napriek snahe vyvolať tento dojem, nedajme sa pomýliť, neplatí to na celú spoločnosť. Je to v skutočnosti oslovenie len

k veriacim svojej cirkvi. Dôkazom je aj text pastierskeho listu slovenských biskupov k veľkonočným sviatkom a sčítaniu v roku 2011. Hovorí sa v ňom napríklad toto:

Počas ateizovania našej spoločnosti si tisíce občanov dávali krstiť deti akoby potichu a tajne, lebo nechceli, aby ostali nepokrstenými pohanmi.

Tak tu ho máš, brat môj, sestra moja. Ak si nepokrstený, nie si ani brat, ani sestra, si jednoducho POHAN.

Takto sa vyjadrujú o viac ako 13 percentách spoločnosti, o druhej najpočetnejšej svetonázorovej skupine po katolíkoch, o občanoch bez náboženského vyznania, ktorí nie sú pokrstení, slovenskí biskupi. Hovoria to priamo, bez obalu a pľujú im do tváre pejoratívne, urážlivé: POHANIA.

Čo môže urobiť chudák „pohan“ právom sa cítiac urazený občan, ktorý žasne nad vyjadrovaním slovenských biskupov? Mohol by si vymyslieť nejakú podobnú urážku na veriacich občanov, alebo na ich biskupov s takýmto slovníkom
a takýmito predstavami o bratstve a sesterstve.

Občan bez náboženského vyznania – Humanista hlboko veriaci v človeka a ľudský rozum, s hlboko zakorenenou humanistickou morálkou však nie je ako oni – slovenskí biskupi. Ten si len pomyslí svoje a mlčky môže uvažovať napríklad takto:

Ak sa chce moslim hanlivo vyjadriť o kresťanovi povie:
„Ty neveriaci pes.“
Ak sa chce kresťan hanlivo vyjadriť o neveriacom, povie:
„Ty pohan.“

Kombináciou týchto dvoch vyjadrení môže jedno náboženstvo obhajovať pred iným náboženstvom občanov bez náboženského vyznania. Takto napríklad by potom znel aktuálny moslimský odkaz slovenským biskupom:

„Vy neveriaci psi! Prestaňte sa o občanoch bez náboženského vyznania vyjadrovať, ako o pohanoch!“

Em Twein

18. 4. 2011

Výzva občanom bez náboženského vyznania

Prihláste sa k svojmu pohľadu na svet bez náboženstva, prihláste sa
k svojmu humanizmu!


V duchu hesla našich priateľov, anglických humanistov: „Neveríš v Boha? Nie si sám!“ začala Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov na Slovensku kampaň na povzbudenie tých spoluobčanov, ktorí sa ostýchajú, či obávajú otvorene prihlásiť k svojmu nenáboženskému pohľadu na svet.


Na internetovej stránke www.prometheus.sk zverejňujeme náhodný výber Slovákov bez náboženského vyznania, aby sme ukázali, že žiť bez náboženstva je také prirodzené a správne, ako nepiť, nefajčiť, neužívať drogy – nepodliehať žiadnym zlozvykom, predsudkom a poverám. Na uvedenej stránke nájdete i Dvoranu slovenského humanizmu – informácie o humanistoch, ale aj organizáciách, ktorí pre šírenie svetského humanizmu urobili aj niečo viac.

V súvislosti so sčítaním 2011 pripravujeme ďalšie aktivity, vrátane informácii formou letákov, a v obmedzenej miere aj bilbordov. Prvou lastovičkou sú dva bilbordy, ktoré kultivovane, bez agresivity voči cirkvám a náboženstvám prizývajú všetkých, ktorí žijú svoj plnohodnotný a morálny život bez náboženstva, aby v sčítacích hárkoch pri otázke č. 23 označili BEZ VYZNANIA. Bilbordy sú umiestnené v Prešove. (Kliknutím na obrázok si ho môžete zobraziť na celú obrazovku.)


Viac informácií o sčítaní, našich odporúčaniach, výhradách k otázke v sčítaní i ďalšie súvisiace informácie k sčítaniu 2011 si tiež môžete pozrieť na internetovej stránke venovanej uvedenej tematike.

Propagujete informáciu o sčítaní a potrebe prihlásiť sa svojmu humanistickému pohľadu na svet.

Získajte svojich príbuzných, priateľov, známych, kolegov, známych
i neznámych spoluobčanov, aby sa nebáli v sčítaní označiť kolónku:
BEZ VYZNANIA.
Spoločnosť Prometheus

12. 4. 2011

Traja prví: Gagarin, Remek, Bella

Prvý človek vo vesmíre - ZSSR
Jurij Gagarin 12. apríla 1961

Prvý československý kozmonaut
Vladimír Remek 2. – 10. marca 1978

Prvý slovenský kozmonaut
Ivan Bella 20. – 28. február 1999


Na margo 50. výročia prvého letu človeka do vesmíru
Kone, vesmír a neexistujúci boh

Kôň je ušľachtilé zviera a dlhé historické obdobie bol najrýchlejším dopravným prostriedkom po tomto svete, ktorý jedni označujú za slzavé údolie, iní za miesto dočasného pobytu pred odchodom k Manituovi a ďalší za jediné miesto, kde môže človek vytvoriť svoj raj.

Kone sa však časom presťahovali pod kapoty automobilov, svet sa scvrkol. Svet za najbližším kopcom už nepovažujeme za vzdialený. Vieme, že sa nedá dôjsť na koniec sveta, lebo nič také neexistuje.

Ale koňom to nestačilo, spod kapoty automobilov sa presťahovali do motorov kozmických lodí, ktoré na svoju plavbu vesmírom nepotrebujú more. Človek zistil, že nebeská klenba je len obrovský neútulný vesmírny priestor, v ktorom by nevydržal ani pánboh, tak by mu tam bolo otupno.

A tak kone, ktoré niekedy dávno niesli na svojich chrbtoch križiakov šíriacich mečom kresťanstvo, vyniesli človeka priamo do neba, predpokladaného miesta trvalého pobytu Pána Boha a prispeli k poznaniu, že žiadneho Boha niet.

26. 3. 2011

Richard Dawkins sedemdesiatročný


Dnes, 26. marca 2011 má narodeniny známy etológ, evolucionista a popularizátor vedy Richard Dawkins. Clinton Richard Dawkins sa narodil 26. marca 1941 a v súčasnosti je jedným z najznámejších ateistov. Dawkins sa stal známym v roku 1976, keď vydal knihu Sebecký gén, ktorá populárnou formou vysvetľovala evolúciu z pohľadu génu a v ktorej bol do terminológie zavedený pojem mem a načrtnutý nový vedecký smer memetika. V roku 1982 významne prispel k teórii evolúcie ďalšou knihou — Rozšírený fenotyp. Odvtedy Richard Dawkins napísal niekoľko populárno-vedeckých kníh o evolúcii a vystupoval v mnohých televíznych a rozhlasových reláciách o evolučnej biológii, kreacionizme a náboženstve. Známe sú tiež jeho knihy Slepý hodinár a Boží blud, (The God Dellusion) v ktorých vystupuje proti náboženstvu a považuje ho za nebezpečný jav, ktorý obmedzuje myslenie ľudí.

Srdečne a s veľkou radosťou pozdravujeme Richarda Dawkinsa pri príležitosti jeho sedemdesiatych narodenín, želáme mu veľa zdravia a tvorivých úspechov v propagácii vedy i nenáboženského pohľadu na svet — ateizmu.

11. 2. 2011

Zaujíma vás, akí sú Arabi a ako ich ovplyvňuje islam?

Emíre Khidayer, mladá, šarmantná žena s trochu exotickým vzhľadom vás spočiatku pomýli. Všetci si pri prvom stretnutí kladú otázku, kto je to, odkiaľ pochádza? Dokonca aj keď prehovorí stále ste na pochybách. Až bližšie zoznámenie s autorkou kníh Arabský svet iná planéta? a Život po arabsky začne snímať pláštik tajomnosti. Pri prvom počutí krásnej slovenčiny to ešte stále nie je jasné. Je to arabská žena, ktorá ovláda skvelo slovenčinu? Alebo Slovenka, ktorá sa vydala za araba?

Emíre je dcéra Slovenky a Iračana. Otca nepoznala, a pod vplyvom životných okolností sa rozhodla študovať arabistiku. Keď sa dostala do arabského sveta otca už nestretla živého, ale má troch bratov, ktorí pochádzajú z otcovho manželstva v Iraku a udržiava s nimi dobré vzťahy. Dlhodobo sa zdržiavala v arabskom svete a vďaka znalosti jazyka i silnej osobnej motivácii spoznala dôsledne život arabov.


Emíre Khidayer o sebe araboch i muslimskom náboženstve

Vďaka Emíre môžeme my na Slovensku z jej dvoch kníh spoznať ten exotický svet, ktorý sa pre nás často spája s terorizmom. Autorka dokázala napísať, ako to sama hovorí – arabskú bibliu – ako by bez emócií i keď to nie je celkom pravda, ale
s nadhľadom a zároveň s hlbokým poznaním, bez prikrášľovania a bez zdôrazňovania negatív – objektívne.

Dve skvelé knihy o reálnom svete a živote arabov – o ich vzťahoch k ženám,
o vplyve islamu na ich život, o hygiene, zvykoch, sviatkoch, mnohoženstve... Nájdete v nich neskreslené informácie o všetkom čo vás na araboch muslimoch môže zaujímať. Všetko čo v takejto podobe nenájdete ani v desiatkach kníh, ktoré píšu
o tejto téme. A v týchto knihách vám Emíre potvrdí, že kombinácia nevzdelaní ľudia a náboženstvo, ktoré sa pre nich stane filozofiou, vedou i vysvetlením okolitého sveta je výbušnou bombou, ktorá plodí veľa negatív, vrátane terorizmu.

Pozrite si tiež video o knihe Arabský svet iná planéta? Rozhovor s Emire si môžete prečítať na internetovej stránke lesk.sk. Viac a nie len o araboch, ale o celom oriente si môžete prečítať na blogu Orient.

22. 1. 2011

Profesor Duluman o komunizme a kresťanstve

Do pozornosti záujemcov o túto kontroverznú tému dávame prednášku prof. Dulumana, človeka s neobyčajným životným osudom. Profesor Duluman vyštudoval najskôr teológiu, bol kandidátom bohoslovia, ale na základe poznania cirkvi a jej dogiem, po racionálnom zvažovaní dospel k ateizmu.

Vrátil sa do civilného života a neskôr po rôznych peripetiách vyštudoval filozofiu. Je profesorom filozofie, ktorú aktívne prednáša aj v súčasnosti, napriek vysokému veku na univerzite v Kyjeve. Má vlastný internetový portál, ktorý mu opakovane napadli hackeri a zlikvidovali. Na súčasnom obnovenom portáli sú popri jeho textoch preklady zo zahraničnej literatúry a najnovšie aj videa, na ktorých voľným spôsobom hovorí na rôzne témy — o morálke, cirkvi, ateizme...

Pozrite si sami — hoci v ruskom jazyku jedno z jeho vystúpení. Kto má trpezlivosť a poradí si z jazykom čoskoro zistí, že Duluman je tolerantný, ale ako sám o sebe hovorí patentovaný ateista bez akýchkoľvek pochybností o tom, že náboženstvá sú blud a prekážajú rozvoju ľudstva v súčasnej etape. Ešte s jedným paradoxom sa pri Dulumanovi musíte vyrovnať — je to jeho postoj v ktorom sa hlási ku komunizmu, ale nechváli deformáciu akou prešiel v Sovietskom zväze. S Dulumanom možno nesúhlasiť , ale treba si ho vypočuť.