8. 11. 2013

Študent na kresťanskej univerzite sa priznal k ateizmu

Prezident študentského výboru  Severozápadnej Kresťanskej univerzity (SKU)
Eric Fromm sa priznal k ateizmu v článku Dvíhanie opony uverejnenom (30.10.2013) na internetovejstránke školy Beacon Bolt.

Napísal: „Volám sa Eric Fromm, som študentom posledného ročníka SKU v odbore komunikácie a som ateista.

Áno, čítate dobre. Som ateista. Pre tých ktorí už nevedeli o mojej neviere môže byť táto správa šokujúca, ale bol som ateistom dávno predtým, ako som prišiel na KSU. Bol som pokrstený luterán a vychovávaný ako metodista, ale ako plynul čas, postupne som prišiel k záveru, že boh nie je skutočný. Cirkev bola pre mňa len prázdny rituál na ktorom som sa zúčastňoval, aby som sa videl s priateľmi, biblia bola veľmi mytologická a Ježiš veľký morálny učiteľ, ale nie boh.“

Ako dôvod, prečo išiel študovať na kresťanskú univerzitu Fromm uviedol, že mala veľmi kvalitný vzdelávací program v odbore komunikácie.

Článok prevzali viaceré internetové média napríklad The Washington Post. Na článok reagoval (6.11.2013) aj Frommov poradca Doyle Srader, Ph.D.
.
„Nemusím sa už skrývať“, povedal 21 ročný Fromm. „Viem, že ľudia ma akceptujú takého aký som.“

7. 11. 2013

Teológ Küng sa pripravuje na eutanáziu

Švajčiarsky teológ Hans Küng, ktorému počas pontifikátu Jána Pavla II. Kongregácia pre náuku viery zakázala prednášať  na katolíckych univerzitách kvôli kritike Vatikánu, sa plánuje podrobiť eutanázii, aby ukončil svoj život kvôli rýchlo postupujúcej parkinsonovej chorobe.


„Nechcem ďalej žiť ako  vlastný tieň“, – píše Küng v poslednom, treťom diele svojich pamätí, ktorý ešte nebol distribuovaný do kníhkupectiev. 85 ročnému Küngovi lekári predpovedajú skorú a úplnú slepotu. V súvislosti s tým plánuje odísť na jednu zo švajčiarskych kliník, kde sa vykonáva eutanázia.

„Človek má právo zomrieť, keď už nemá nádej na ľudskú existenciu podľa vlastnej mierky“, – píše teológ.

Informáciu uverejnilo španielske vydanie Periodista Digital a niektoré ďalšie informačné média.
_________________________________________
Je prirodzené, že Künga začali správni a nepochybujúci veriaci ihneď obviňovať zo všetkých možných smrteľných hriechov, vrátanie z odpadnutia od viery, straty lásky k bohu a podobne. Na internete sa objavil aj takýto „odborný“ názor:

„V princípe sa teologické cnosti vytrácajú v opačnom poriadku, ako sa nadobúdajú. Najskôr človek pomocou Ducha nadobúda Vieru. Učí sa čo je Boh, ktorý mu ponúka nezaslúžené dary –  spásu a večný život. Potom dúfa v získanie týchto darov, a potom – miluje Boha za to, že mu tieto dary ponúka a zo všetkých síl sa snaží, aby ho neurazil hriechmi. Strata teologických cností obyčajne prebieha v opačnom poradí. Človek najskôr stráca Lásku, čím spácha smrteľný hriech a nekajá sa. Potom zákonite stráca Nádej na spásu, no a potom, ako akt psychologickej sebaobrany (ťažké je existovať s vedomím vlastného odsúdenia), sa rozvracia viera. Nakoniec apostáza (odpadlíctvo), heréza (kacírstvo), ateizmus, satanizmus.

Bývajú aj výnimky, napríklad ak človek hneď spácha smrteľný hriech proti Viere. Z druhej strany to nie je až taká výnimka, nakoľko tu je tiež na počiatku hriech. Teda strata Lásky.“
___________________________________________