23. 9. 2009

Knihy, ktoré treba prečítať

Vďaka priekopníckemu činu Rasťa Škodu mali priaznivci R. Dawkinsa možnosť čítať jeho knihu The God Dellusion v slovenčine už v roku 2007. Oficiálne vydavateľstvá „zaspali“ a to nie len na Slovensku. Teraz konečne vyšiel i český preklad vo vydavateľstve Academia, v edícií Galileo, pod Názvom Boží blud. Leto prinieslo túto knihu aj k nám, na Slovensko, ale nepovaľuje sa na pultoch, ako niektoré „bestsellery“, budete sa preto musieť snažiť, aby ste sa k nej dostali. V Artfore sú ochotní ju pre vás objednať, v predajni ju nemali. Martinus ako internetové knihkupectvo, by mal byť bez problémov a kto by bol celkom bezradný odporúčam skúsiť u Škodu, snáď ešte má k dispozícií niekoľko exemplárov a dostanete ju za ľudovú cenu :-)

Česke vydanie je avizované textom „Zatím poslední kniha britského evolučního biologa R. Dawkinse odmítá náboženský fundamentalismus a kritizuje všechny ostatní, i umírněné podoby náboženství. Považuje je za nebezpečný jev, který omezuje svobodné myšlení lidí. Být o něčem přesvědčen na základě víry je podle Dawkinse v ostrém rozporu s přesvědčením na základě racionálních argumentů.“

To že je to „zatím poslední kniha…“ nie je pravda, a ukazuje to, ako vo vydávaní dobrej literatury nedržíme tempo zo svetom, na rozdiel od rychlého dovozu iných „žiadanejších“ tovarov.

Dawkins popri aktivizme, který vyvíja v Anglicku i USA, ale aj v iných krajinách, kde vystupuje so svojin přednáškami, naďalej píše a v súčasnosti je na trhu (pravda u nás ešte nie) jeho nová kniha The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution (Najväčšia šou na Zemi: Dôkazy evolúcie) a drží sa vo Veľkej Británii v prvej desiatke najpredávanejších kníh. Treba dúfať, že táto kniha uzrie svetlo sveta v našich končinách skôr, ako to bolo v prípade predchádzajúcej The God Dellusion.

13. 9. 2009

Beh vďaky, mieru a svornosti

V kalendári Slovenských humanistov a Spoločnosti Prometheus má Slovenské národné povstanie významné miesto a venujeme mu náležitú pozornosť.

V tejto súvislosti vás chceme upozorniť na Program 38. ročníka Štafetového behu vďaky, mieru a svornosti B. Bystrica – Brezno – Vernár – Giraltovce - Kalinov ktorý bude prebiehať od 16. do 19. Septembra 2009.

Štafetový beh už tradične pripomína heroické dni SNP a Karpatsko-duklianskej operácie v predpríprave ktorej sa oddielom Červenej armády 21. sept. 1944 podarilo oslobodiť obec Kalinov.

Podrobné informácie o organizátoroch, priebehu i programe celej aktivity nájdete na stránke KSS, ale neklesajte na duchu, nie je to ideologická akcia komunistov na manipulovanie verejnosti a KSS je len jedná z množstva zapojených organizácií. Nakoniec prečítajte si a uvidíte sami.

2. 9. 2009

Religiozita je povrchný jav

Gregory Paul, nezávislý americký výskumník uverejnil v časopise Evolutionary Psychology výsledky výskumu, ktorého cieľom bolo overenie dvoch alternatívnych hypotéz o vplyve masovej nábožnosti na blahobyt spoločnosti. Pri výskume boli použité údaje zo 17 krajín tzv. „prvého sveta“, konkrétne USA, Írska, Talianska, Rakúska, Švajčiarska, Španielska, Kanady, Nového Zélandu, Austrálie Holandska, Nórska, Anglicka, Nemecka, Francúzka, Dánska, Japonska, Švédska. Krajiny sú zoradené od najreligióznejšej po najviac svetskú, pri rešpektovaní komplexného ukazovateľa religióznosti obyvateľstva.

Výskum pochoval väčšinu známych tvrdení, ktoré sa zvyknú uvádzať v prospech religióznosti. Z výskumu napríklad vyplynulo, že: Čím je v krajine vyššia religióznosť, tým vyššia je detská úmrtnosť. Počet potratov medzi neplnoletými je nižší v svetských krajinách, ako v krajinách religióznych. Percento chudobných je v religióznych krajinách podstatne vyššie. Výskum ukázal, že hypotézu o silnom pozitívnom vplyve masovej religióznosti na sociálno-ekonomický blahobyt spoločnosti možno presvedčivo odmietnuť.

Výskum ďalej potvrdil, že proces sekularizácie prebieha za posledné desaťročia prakticky vo všetkých krajinách „prvého sveta“. Napríklad aj v najreligióznejšej zo skúmaných krajín – v USA stúpol počet ľudí, ktorí neveria v Boha od konca druhej svetovej vojny takmer trojnásobne a úmerne sa znížil počet veriacich.

Paul zdôrazňuje, že neviera v Boha je jediný druh svetonázoru, ktorý sa v súčasnosti rozširuje konverziou, t.j. obrátením (presvedčením sa) prívržencov iných názorov. Dynamka počtu prívržencov náboženstiev závisí predovšetkým od pôrodnosti medzi veriacimi a od migračných procesov.

Výsledky podľa amerického vedca svedčia o tom, že religióznosť je relatívne „povrchný“ pružný, premenlivý psychologický mechanizmus, ktorý pomáha vyrovnávať sa so stresom a obavami v málo efektívnej spoločnosti s nízkou úrovňou sociálno-ekonomickej stability a ochrany. Masový odklon od viery v Boha-stvoriteľa je potom len prirodzenou reakciou ľudí na zlepšenie životných podmienok.

Článok bol uverejnený 29. Júla 2009 na internetovej stránke www.epjournal.net. Celý rozsiahly materiál (v angličtine) si môžete stiahnuť vo formáte pdf.