18. 11. 2009

Hranice náboženskej „tolerancie“

Židovský rabín Jicak Šapiro si myslí, že Židia môžu beztrestne zabíjať nežidov, ktorí predstavujú hrozbu pre Izrael, informuje o tom internetová stránke Haaretz.com.

Len pár týždňov po tom, čo zatkli údajného židovského teroristu Jakova Teitela, vychádza kniha rabína zo Západného brehu Jordánu, kde sa píše, že Židia majú dovolené zabíjať ne-Židov, ohrozujúcich Izrael.

Rabín Jicak Šapiro, šéf ješiva Od Josef Chai v osídlení Jichár, vydal v pondelok knihu pod názvom "Kráľov Toráh", kde píše, že dokonca aj ženy a deti možno zabíjať, ak predstavujú hrozbu pre krajinu. "Keď zabijeme ne-Žida, ktorý zhrešil alebo porušil jedno zo siedmich prikázaní - keďže my si tie prikázania ctíme - na takej vražde nie je nič zlé.

Niekoľko popredných rabínov - vrátane rabína Jicaka Ginzburga a rabína Jakova Josefa - medzitým už odporučilo knihu svojim študentom a stúpencom.

Zdroj:
Haaretz: "West Bank rabbi: Jews can kill Gentiles who threaten Israel"

Naša poznámka:
Uverejnenie tohto textu môže byť pre niekoho, kto chce manipulovať verejnú mienku, dôvodom na obvinenie z antisemitizmu. Kto však pozorne prečíta túto informáciu a pochopí jej obsah, ten vie, že článok je len ďalšou z ukážok náboženskej „tolerancie“ a v tomto prípade sa židovský fundamentalizmus nelíši od ostatných náboženstiev. To je aj dôvod prečo sme informáciu zaradili do nášho blogu.

10. 11. 2009

Zomrel významný fyzik a humanista V. L. Ginzburg

8. Novembra 2009, vo veku 94 rokov, zomrel po dlhej nemoci Vitalij Lazarevič Ginzburg, významný ruský fyzik, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, ktorú mu udelili v roku 2003 za výsledky vo výskume supravodivosti - významný objav v kvantovej fyzike - správania hmoty pri extrémne nízkych teplotách.

Rusko v ňom stráca významného vedca, ktorý bol označovaný za jedného z mála univerzálnych fyzikov. Bol zároveň neúnavným organizátorom, pedagógom a aktívnym občanom až do posledných dní svojho života, ktorý dokázal priamo a otvorene vyjadrovať svoje názory i na tie najháklivejšie spoločenské témy.

Som materialista a ateista, som prívržencom demokracie, demokracie a ešte raz demokracie. Čo sa týka profesionálnych otázok, na to dáva odpoveď Nobelova cena. - povedal o sebe v jednom z nedávnych rozhovorov pre média.

Humanisti, materialisti a ateisti, a nie len v Rusku, strácajú v Ginzburgovi významného bojovníka proti klerikalizmu, ktorý sa dokázal otvorene postaviť proti zavádzaniu náboženstva do škôl. Súčasne bol neúprosným kritikom pavied a šarlatánstva a obhajcom racionálneho myslenia a vedy.

Spoločnosť Prometheus so zármutkom prijala správu o smrti tohto veľkého vedca a humanistu, ktorého myšlienky si vysoko ceníme a sú inšpirujúce i pre členov našej spoločnosti, humanistov na Slovensku.

Pre tých, ktorí sa zaujímajú o názory V. L. Ginzburga odporúčame prečítať niektoré jeho vyjadrenia v článkoch: V škole sa nesmie učiť to, čo protirečí súčasnej vede, Náboženstvo a veda - rozum a viera. Informáciu o Ginzburgovi zverejnila aj slovenská tlač a oficiálnu informáciu aj so stručným životopisom nájdete na stránke ruských humanistov.

Odporúčame tiež knihu Adama Romana a Rastislava škodu (vyd.) Antológia moderného ateizmu (2005) v ktorej je preklad Ginzburgovho podnetného článku „Náboženstvo a veda – rozum a viera“.

4. 11. 2009

Ďalšia morová rana kreacionistom

Vedci objavili chýbajúci medzičlánok vo vývoji človeka. Táto Informácia bola zverejnená v špeciálnom vydaní časopisu Science koncom októbra 2009. Dozvedeli sme sa, že našou prababičkou bola Ardi a žila takmer pred 4,5 miliónmi rokov. Tento objav sa v paleontológii považuje za jeden z najvýznamnejších a jeho význam spočíva aj v tom, že vyplnil medzeru a stal sa chýbajúcim medzičlánkom vo vývoji človeka. Pre tých, ktorí radi spochybňujú vedecký výskum a jeho výsledky treba dodať, že pod túto informáciu sa podpísalo 47 vedcov z rôznych krajín sveta.

Podľa vykonanej rekonštrukcie nájdených pozostatkov bola Ardi vysoká 120 centimetrov a vážila 50 kilogramov, chodila vzpriamene, ale skvelo mohla liezť po stromoch. Pozostatky boli nájdené v Etiópii, pomerne neďaleko od hlavného mesta Addis Abeba. Podľa vedcov žila Ardi so svojimi príbuznými v lesoch a v skupinách. Územie, ktoré obývala bolo chladnejšie a vlhkejšie ako v súčasnosti.

Aj keď tomuto objavu nevenovali naše média až takú pozornosť, akú zvyknú venovať tomu, keď sa v niektorom kúte našej malej krajiny pobijú dvaja pripití spoluobčania, predsa len neunikol ich pozornosti. Rozsiahlejšie články si môžete prečítať na stránkach Pravdy aj SME. Pre jazykovo zdatnejších odkazujeme na internetovú stránku Science kde sa nachádza i video o analýze Ardipithecus ramidus, ako sa náš najstarší známy predok nazýva v odbornej terminológií.

Kondolujeme slovenským i svetovým odborníkom na spochybňovanie evolučnej teórie, ktorá týmto bola opäť potvrdená a želáme im veľa úspechov pri tvorivom hľadaní nových argumentov, nakoľko doterajší o neexistujúcom medzičlánku vo vývoji človeka je už nepoužiteľný. Pri tejto príležitosti môžeme zároveň poznamenať, že kreacionistov postihla ďalšia morová rana. Tak ako boh medzier je neobhájiteľný, tak ani medzery vo výskume vývoja prírody nikdy nemôžu byť dôkazom na podporu kreacionizmu proti vede.

1. 11. 2009

Zle preložená Biblia - Boh nestvoril svet!

Perestrojka cirkvi je nevyhnutná! Už len na Slovensku sa snáď veriaci a cirkev pridržiavajú tradičných tvrdení o neomylnosti Biblie, stvorení človeka kresťanským bohom a ďalších mýtov, ktoré sú v súčasnosti ďalej neudržateľné.

Pred časom Ján P. II. Zasadil úder kreacionistom aj vlastnej cirkvi, hovoriac futbalovým žargónom „strelil gól do vlastnej bránky“, keď musel uznať neodškriepiteľný fakt, že Darwinova evolučná teória nie je len teória ale dokázaná skutočnosť.

Najnovšie prišiel úder prišiel od iného veriaceho človeka, autority ktorá je uznávaná aj v náboženských kruhoch. Profesorka Ellen van Woldeová z Holandska tvrdí, že prvá veta Genesis „na počiatku stvoril Boh nebo a zem“ je zle preložená z hebrejčiny!

Podľa Woldeovej hebrejské sloveso „bara“, ktoré sa používa v prvej vete Genesis, neznamená „vytvoriť“, ale „priestorovo oddeliť“. Prvá veta Genesis by teda mala znieť „na počiatku Boh oddelil nebo od zeme“.

Woldeová je uznávanou znalkyňou Starého zákona a ako veriaca priznáva, že to otriaslo aj ňou samotnou. Hovorca Univerzty v ktorej Woldeová pracuje povedal, že nový preklad je kompletnou rošádou príbehu o stvorení.

Preklad Woldeovej vyvolal už búrlivé reakcie, ale apologéti kresťanstva a Biblie už majú argumenty typu: Tento preklad vôbec nie je dôkazom, že boh neexistuje, aký použil vo svojom článku George Pitcher z Telegraph Media. Možno má pravdu, ale treba priznať, že tento preklad zmenil takzvané Božie slovo na obyčajný mýtus, aký môžeme čítať u starých Grékov alebo Rimanov.

Ako je však známe, ľudia často radšej strkajú hlavu do piesku, než by mali uznať do oči bijúcu pravdu. V náboženskom prostredí je to ešte vypuklejšie a v prípade príchodu Krista na zem by tento určite nebol pred náboženskou hierarchiou schopný obhájiť svoju autenticitu. Napríklad ak by sa pokúsil obhájiť svoje pôvodné učenie, ktoré je údajne opísané v Novom zákone povedzme napríklad v takej ošemetnej veci ako je vzťah cirkvi k majetku. Ale nakoľko sú to všetko mýty, nič podobné reálne nehrozí.