7. 11. 2010

Kristus ako ideálny reklamný symbol

V týchto dňoch v Poľsku dokončujú najväčšiu sochu Krista na svete. Mesto Prešov, konkrétne primátor Hagyari mal pred časom v rámci záchvatu gigantománie zámer postaviť najväčšieho Krista práve v tomto meste. Dosiaľ svoj zámer nerealizoval, ale je možné, že to bol len vyčkávaci manéver, aby mohol prekonať poľský rekord a nakoniec bude mať najväčšieho Krista na svete práve Slovensko.

Veriaci, či neveriaci, si v tejto súvislosti — pri pozorovaní pretekov o to, kto má najväčšieho — zrejme položí otázku, prečo to je dôležité. A koľko ľudí, toľko názorov, každý má iste svoje vysvetlenie. Jedno je však zrejmé, že vôbec nejde o zbožnosť a vieru, hoci cieľovou skupinu sú veriaci ľudia, kresťania, ktorí budú prichádzať a míňať peniažky. Veď aj zo Swiebodzina prichádza informácia, že občania tohto mesta očakávajú zvýšenú návštevnosť vďaka tejto novej atrakcii.

Ozrutní Kristovia majú spravidla dosť štandardný postoj. S rozpaženými rukami, ako by chceli vzlietnuť z vysokého podstavca na ktorom stoja. Vykladači však zvyknú vysvetľovať tento postoj ako gesto lásky — všeobjímajúci Kristus, nás všetkých miluje. Ten Prešovský, v modeli vysokom iba 3,3 metra však má ruky akosi rozpačito spustené na úroveň pása a do strán s dlaňami obrátenými nahor, ako by nimi bezradne rozhodil pri sledovaní súčasného sveta. Iná interpretácia by mohla byť, že naťahuje obe ruky k okolo prechádzajúcim s nevyslovenou prosbou: „Pomôžte, dajte aspoň euro.“

Stále sú to však gesta v súlade s princípmi cirkvi, ktorá Krista využíva ako marketingový nástroj na udržanie svojej popularity a teda aj moci nad masou, ktorá je ochotná nechať sa ňou viesť. A popri cirkvi slúži tento marketingový nástroj dobre aj politikom, ktorí potrebujú väčšinu na zvolenie, aby ju mohli následne ignorovať až do budúcich volieb.

Kristus je dobrá reklama, bolo by ju načim do každej dediny, na každý vŕšok a na iný vŕšok obrovský kríž a najlepšie na nejaký ďalší vŕšok kostol. A títo Kristovia, kríže a kostoly by mali byť jeden od druhého väčšie a väčšie. Tieto preteky by boli prospešné rozvoju ekonomiky, lebo by stimulovali výrobu, vznikali by nové pracovné miesta, konečne by sa ekonomika rozbehla na plné obrátky. Dúfajme, že si vplyvní uvedomia túto šancu, chopia sa jej a naštartujú cestu k našej šťastnej budúcnosti v symbióze cirkvi a politiky.

Tak vám Kristus pomáhaj.

Em Twein

Žiadne komentáre: