28. 9. 2007

Lovci duší

Vo vydavateľstve Eko-Konzult vyšla v týchto dňoch kniha prof. MUDr. Alexandra Reháka, DrSc. Lovci duší. Kniha má podtitul: Psychológia náboženstva, kultov a siekt, ale nejedná sa o vedeckú, či odbornú literatúru. Hneď v predhovore sa dozvieme, že máme pred sebou popularizačný pohľad do tejto širokej oblasti. Autor sa snažil načrtnúť aspekty, ktoré čitateľovi umožnia pochopiť akými spôsobmi sa náboženské myslenie zafixuje v ľuďoch a aké sú z toho následky.

Kniha má tri časti. Prvá je venovaná otázkam prečo a ako si ľudia osvojujú náboženské predstavy. Dočítate sa o koreňoch náboženstva, o tom či sa rozprávajú bohovia z ľuďmi ale i o tom čo si myslel o náboženstve Albert Einstein a aký je teologický prístup k psychológii náboženstva. Druhá časť sa zaoberá mentalitou nábožensky orientovaného človeka, priblíži vám stručne deštruktívne kulty a sekty ale i nové netradičné náboženstva a dozviete sa aj o metódach manipulovania, ako prostriedku na ovládanie ľudského vedomia.

V tretej časti autor prekračuje hranicu psychológie. Píše o náboženskom extrémizme, ktorý zasahuje do nášho každodenného spoločenského, politického, kultúrneho i osobného života. Prečítate si prierez históriou obetí organizovaného kresťanstva i o tom ako diktátori využívajú náboženstvá. Kniha upozorňuje, že fundamentalizmus a terorizmus nie sú obmedzené iba na moslimskú vieru, pojednáva o vzťahu demokracie a monoteizmu, o náboženskom fanatizme i o reakciách OSN a EÚ na tieto hrozby.

V závere si autor kladie otázku, či je návrat k náboženstvu cestou na vyriešenie popísaných neduhov ľudstva. Jeho odpoveď je: „Budúcnosť ľudstva bez dôslednej odluky štátu a cirkvi je nereálna, čo platí však nielen pre kresťanské cirkvi ale aj pre moslimské.“

Knihu si môžete objednať na adrese:

Eko-konzult, P.O.Box 61
850 07 Bratislava 57
alebo e-mailom: eko-konzult@chassco.sk

25. 9. 2007

Hlas humanistov

Vážení návštevníci blogu Prometheus,

otvárame nové médium slovenských sekulárnych humanistov - blog Spoločnosti Prometheus. Chceme ním prispieť k propagácii myšlienok, humanizmu, demokracie a nenáboženského svetonázoru.

Vzhľadom na to, že na internetovej stránke Spoločnosti Prometheus nemáme diskusné fórum a opakovane dostávame požiadavky aby sme spustili obojstrannú formu komunikácie, povoľujeme aj komentáre čitateľov.


Spoločnosť Prometheus