22. 1. 2011

Profesor Duluman o komunizme a kresťanstve

Do pozornosti záujemcov o túto kontroverznú tému dávame prednášku prof. Dulumana, človeka s neobyčajným životným osudom. Profesor Duluman vyštudoval najskôr teológiu, bol kandidátom bohoslovia, ale na základe poznania cirkvi a jej dogiem, po racionálnom zvažovaní dospel k ateizmu.

Vrátil sa do civilného života a neskôr po rôznych peripetiách vyštudoval filozofiu. Je profesorom filozofie, ktorú aktívne prednáša aj v súčasnosti, napriek vysokému veku na univerzite v Kyjeve. Má vlastný internetový portál, ktorý mu opakovane napadli hackeri a zlikvidovali. Na súčasnom obnovenom portáli sú popri jeho textoch preklady zo zahraničnej literatúry a najnovšie aj videa, na ktorých voľným spôsobom hovorí na rôzne témy — o morálke, cirkvi, ateizme...

Pozrite si sami — hoci v ruskom jazyku jedno z jeho vystúpení. Kto má trpezlivosť a poradí si z jazykom čoskoro zistí, že Duluman je tolerantný, ale ako sám o sebe hovorí patentovaný ateista bez akýchkoľvek pochybností o tom, že náboženstvá sú blud a prekážajú rozvoju ľudstva v súčasnej etape. Ešte s jedným paradoxom sa pri Dulumanovi musíte vyrovnať — je to jeho postoj v ktorom sa hlási ku komunizmu, ale nechváli deformáciu akou prešiel v Sovietskom zväze. S Dulumanom možno nesúhlasiť , ale treba si ho vypočuť.