29. 9. 2013

Relácia Doslova - k odluke cirkvi od štátu

Vzhľadom na opakovaný veľký záujem členov Spoločnosti Prometheus
i širokej verejnosti,
ktorá sa nevedela dostať k záznamu diskusnej relácie Doslova, odvysielanej RTVS na druhom programe 4. 9. 2012 uverejňujeme aktuálny link na túto reláciu. Dúfame, že sa čoskoro opäť nezmení, tak ako viackrát doteraz. Témou bola odluka cirkví od štátu.


Až s odstupom a pri opakovanom pozretí relácie si možno presnejšie uvedomiť, ako cirkvi, predovšetkým tie zastúpene v relácii, bojujú o peniaze zo štátne pokladnice. Ako nie sú ochotné poskytnúť informácie o svojom majetku a o tom, čo im bolo vrátené v reštitúciách.

Alarmujúce a smutné však je priznanie zástupcu štátu - pracovníka Ministerstva kultúry, p. Jurana, že fakticky štát nemá jasný prehľad v tom, čo a koľko sa na Slovensku reštituovalo v prospech cirkví.

14. 9. 2013

Viera versus ateizmus

Sympatická aktivita televízie TA3, ktorá dala priestor téme, ktorá nie je u nás
v médiách veľmi diskutovaná, napriek tomu, že v spoločnosti nie je ignorovaná. Pozrite a vypočujte si názory kazateľa, D. Pastirčáka, politológa E. Chmelára
a humanistu R. Medoviča.

Relácia ukázala, že téma môže byť diskutovaná nekonfliktne, taktne a bez snahy
o ideologizáciu. Pastirčák hovoril viac abstraktne, Chmelár sa snažil byť exaktný
a Medovič príjemne a zrozumiteľne ukázal pohľad humanistu, ktorý môže žiť
v náboženskom prostredí, nie je nepriateľom veriacich, ale dožaduje sa svojho práva žiť svoj život bez vnucovania náboženských ideí.