18. 4. 2011

Výzva občanom bez náboženského vyznania

Prihláste sa k svojmu pohľadu na svet bez náboženstva, prihláste sa
k svojmu humanizmu!


V duchu hesla našich priateľov, anglických humanistov: „Neveríš v Boha? Nie si sám!“ začala Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov na Slovensku kampaň na povzbudenie tých spoluobčanov, ktorí sa ostýchajú, či obávajú otvorene prihlásiť k svojmu nenáboženskému pohľadu na svet.


Na internetovej stránke www.prometheus.sk zverejňujeme náhodný výber Slovákov bez náboženského vyznania, aby sme ukázali, že žiť bez náboženstva je také prirodzené a správne, ako nepiť, nefajčiť, neužívať drogy – nepodliehať žiadnym zlozvykom, predsudkom a poverám. Na uvedenej stránke nájdete i Dvoranu slovenského humanizmu – informácie o humanistoch, ale aj organizáciách, ktorí pre šírenie svetského humanizmu urobili aj niečo viac.

V súvislosti so sčítaním 2011 pripravujeme ďalšie aktivity, vrátane informácii formou letákov, a v obmedzenej miere aj bilbordov. Prvou lastovičkou sú dva bilbordy, ktoré kultivovane, bez agresivity voči cirkvám a náboženstvám prizývajú všetkých, ktorí žijú svoj plnohodnotný a morálny život bez náboženstva, aby v sčítacích hárkoch pri otázke č. 23 označili BEZ VYZNANIA. Bilbordy sú umiestnené v Prešove. (Kliknutím na obrázok si ho môžete zobraziť na celú obrazovku.)


Viac informácií o sčítaní, našich odporúčaniach, výhradách k otázke v sčítaní i ďalšie súvisiace informácie k sčítaniu 2011 si tiež môžete pozrieť na internetovej stránke venovanej uvedenej tematike.

Propagujete informáciu o sčítaní a potrebe prihlásiť sa svojmu humanistickému pohľadu na svet.

Získajte svojich príbuzných, priateľov, známych, kolegov, známych
i neznámych spoluobčanov, aby sa nebáli v sčítaní označiť kolónku:
BEZ VYZNANIA.
Spoločnosť Prometheus

12. 4. 2011

Traja prví: Gagarin, Remek, Bella

Prvý človek vo vesmíre - ZSSR
Jurij Gagarin 12. apríla 1961

Prvý československý kozmonaut
Vladimír Remek 2. – 10. marca 1978

Prvý slovenský kozmonaut
Ivan Bella 20. – 28. február 1999


Na margo 50. výročia prvého letu človeka do vesmíru
Kone, vesmír a neexistujúci boh

Kôň je ušľachtilé zviera a dlhé historické obdobie bol najrýchlejším dopravným prostriedkom po tomto svete, ktorý jedni označujú za slzavé údolie, iní za miesto dočasného pobytu pred odchodom k Manituovi a ďalší za jediné miesto, kde môže človek vytvoriť svoj raj.

Kone sa však časom presťahovali pod kapoty automobilov, svet sa scvrkol. Svet za najbližším kopcom už nepovažujeme za vzdialený. Vieme, že sa nedá dôjsť na koniec sveta, lebo nič také neexistuje.

Ale koňom to nestačilo, spod kapoty automobilov sa presťahovali do motorov kozmických lodí, ktoré na svoju plavbu vesmírom nepotrebujú more. Človek zistil, že nebeská klenba je len obrovský neútulný vesmírny priestor, v ktorom by nevydržal ani pánboh, tak by mu tam bolo otupno.

A tak kone, ktoré niekedy dávno niesli na svojich chrbtoch križiakov šíriacich mečom kresťanstvo, vyniesli človeka priamo do neba, predpokladaného miesta trvalého pobytu Pána Boha a prispeli k poznaniu, že žiadneho Boha niet.