17. 12. 2012

Zapojte sa do celosvetového sčítania ľudí bez náboženského vyznania


Medzinárodná aliancia ateistov spustila projekt celosvetového sčítavania ľudí bez náboženského vyznania.

Ak vám nie je ľahostajné, že sa cirkvi a náboženstva po celom svete snažia vnútiť rôznymi formami, vrátane násilia svoje "ideály" všetkým obyvateľom, prihláste sa k svojmu nenáboženskému názoru na svet v tomto sčítaní.

Prispejte k propagácii tejto akcie, informujte svojich priateľov, známych, blogerov, jednoducho všetkých, ktorí sa aktivizujú na internete aby sa zapojili do sčítania i propagovania tejto významnej aktivity.

Zapojte sa do celosvetového sčítania ľudí bez náboženského vyznania, ak si neporadíte s angličtinou pozrite si jednoduchý návod po slovensky

16. 12. 2012

Nie len Poľsko. Pozrime sa do zrkadla.

Tomasz Oryński uverejnil na Britských listoch článok Je Polsko opravdu katolická země? Píše v ňom okrem iného:
„Polsko je v zahraničí považováno za hluboce katolickou zemi. Při všech státních oslavách vystupují biskupové, žehnají každé nově postavené budově - od univerzit až po veřejné záchodky... Ale je ten obraz pravdivý? Jak je tomu opravdu, když se podíváme na obyčejné lidi?
...i když na první pohled Polsko vypadá jako katolická země, skutečností je, že opravdových věřících je tam menšina a pro většinu Poláků je chození do kostela o Vánocích jen součástí jejich kulturního dědictví. V menších městech a na vesnicích je návštěvnost kostelů stále ještě vyšší a nátlak sousedů je silnější, ale i tam je jasně vidět změny. Církev bojuje o svou nadvládu. A největší socha Ježíše na světě, která byla nedávno postavena ve Świebodzinu je interpretována trochu jinak, než jak to její stavitelé mysleli. Lidový vtip praví: "Polské katolictví je jako socha ve Świebodzinu: Nahoře je z betonu, uvnitř je prázdné a snaží se dominovat všemu kolem."


Prípad arcibiskupa Bezáka ukázal, že cisár je nahý aj na Slovensku. Bezák precitá zo šoku, ktorý zažil: Najskôr Hosana!, potom Ukrižuj! a rozhodol sa prehovoriť. 80 účtov arcibiskupstva v Trnave skutočne ukazuje pravú tvár cirkvi. O peniaze ide v cirkvi až na prvom mieste. K tomu samozrejme musíme pridať túžbu po moci, snahu vnútiť celej spoločnosti svoju predstavu o tom ako majú ľudia žiť...

Dokážu nás slovenskí politici chrániť pred „láskou a starostlivosťou“ cirkvi? Snáď Bezákov príklad posilní aj tých najvyšších predstaviteľov štátu a zákonodarcov, ktorí sa boja čo i len pomyslieť, že by cirkvi bolo treba vyhradiť priestor ktorý jej prislúcha – kostoly a kazateľnice.