16. 6. 2010

Boh obrátil svoju lásku na sochu svojho syna Ježiša a spálil ju bleskom

Udalosti, javy, prírodné a iné úkazy... To všetko slúži na dôkaz existencie Boha a jeho nekonečnej lásky k človeku. Nech sa udeje čokoľvek, šamani — predovšetkým šamani rímskokatolíckej cirkvi u nás i inde vo svete a potom kmeňoví šamani niekde na druhom konci zemegule to dokážu umne využiť v prospech posilňovania viery v neexistujúci všemohúci a vševediaci nezmysel.

Koľko ekonomických zdrojov a ľudskej energie bolo zmrhaných na vybudovanie všetkých tých možných aj nemožných symbolov Boha, jeho syna Ježiša i Ducha svätého len aby poverčivé, dôverčivé a nevedomé masy ale aj vzdelaní jednotlivci ešte viac prehĺbili svoju lásku k ničomu, čo sa nachádza nikde.

A tak sa budujú kríže, kaplnky, kostoly, sošky, sochy a sochyská obrovských, obludných rozmerov i vzhľadov . K ním potom putujú veriaci i neveriaci. Každý to chce vidieť, rovnako ako všetci pribehnú na miesto havárie, aby sa nasýtili pohľadom na to, čo nevidia denne a čo neuveriteľne priťahuje to zvedavé zviera, ktoré sa volá človek.
Nech sa s týmito „relikviami“ udeje čokoľvek — začnú slziť, alebo krvácať, naklonia nečakane „zázračne“ svoju polohu, alebo hoci aj zhoria od úderu blesku, stále je to zázrak, ktorý je „jasným“ dôkazom existencie božej vôle, božej moci. V žiadnom prípade nie sily, surovosti, ľahostajnosti a náhody v prírode, ktorá funguje podľa prírodných zákonov.

Ako by bolo možné presvedčiť tie milióny pomýlených vo svete o tom, že nie ľudia, ktorí nepotrebujú náboženstvo, ale oni so svojimi tisíckami rôznych náboženstiev sú pomýlení a mali by využiť rozum, ktorým ich obdarila príroda vo svoj prospech, vie to niekto? Odpoveď je jasná, to vie iba Boh :-)

Všetko je dôkazom Boha — narodenie, smrť, úspech, neúspech, láska, nenávisť, potopa, požiar, skvelé vedomosti i nekonečná hlúposť. Aj úder blesku do plastového Ježiša v americkom štáte Ohio, po ktorom sa tento symbol obetovaného syna nezmenil na popol, lebo dočista zhorel a ostala iba kovová kostra, určite bude vykladaný vševediacimi šamanmi, ako výstraha milujúceho, všemocného všetkým, veriacim i neveriacim, aby sa polepšili, čo títo budú opätovne ignorovať.

Pozrite si aj ďalšie stránky o tomto božom úkaze: prvá, druhá, tretia, štvrtá, piata a bojte sa Boha, ktorý vás miluje a preto vás krížom navštevuje.

Em Twein