19. 9. 2010

Hawking: Na vznik Vesmíru nebol boh potrebný

V týchto dňoch vyšla kniha 68 ročného Stephena Hawkinga The Grand Design, ktorú napísal v spolupráci s fyzikom Leonardom Mlodinowom.

Hawkinga považujú po Einsteinovi za najpopulárnejšieho a najčítanejšieho vedca našej doby. „Chcem aby sa moje knihy predávali na letiskách rovnako ako thrillery“, vyhlasoval. A dosiahol to! Jeho Stručnej histórie času vydanej v roku 1988 sa predalo deväť miliónov exemplárov. Je to fantastický rekord pre odbornú prácu. Nepochybne tu určitú úlohu zohral aj Hawkingov osud. Jeho telo je absolútne paralyzované Lou Gehrigovým syndrómom (ALS), ale jeho mozog touto nemocou nebol zasiahnutý. Porovnávajú ho s leteckou „čiernou skrinkou“, ktorá poskytne informáciu dokonca aj vtedy, keď z lietadla ostali iba trosky.

Hawking nikdy nepúšťal boha blízko k vede. V memoároch jeho ženy čítame, že bol vždy ateistom. V najnovšej knihe sa s bohom vysporiadal definitívne. Skúmajúc históriu pôvodu nášho, rovnako ako iných vesmírov (Hawking je prívržencom teórie mnohých vesmírov), prišiel k záveru, že na ich vznik „nie sú potrebné nadprirodzené sily, alebo boh“. (V celej knihe sa „boh“ píše s malým písmenom.)

V knihe je príbeh o tom ako v jednom talianskom meste pred niekoľkými rokmi vydali nariadenie zakazujúce držať zlaté rybky v okrúhlych nádobách. Písalo sa v ňom, že je to k ním kruté, lebo ryby dostávajú „falošnú predstavu o okolitej realite“. Nuž, pokračujú autori knihy, naše pocity a názory sú obmedzené a zdeformované čočkami, cez ktoré pozeráme — interpretačnou štruktúrou nášho ľudského mozgu.

Mal som to šťastie stretnúť sa a diskutovať so Stephenom Hawkingom. Pri príležitosti stého výročia Alberta Einsteina sme sa s Hawkingom ocitli pri jednom stole počas záverečného banketu. Neostýchal som sa využiť túto výnimočnú príležitosť, hoci som sa hanbil mučiť človeka, ktorý komunikuje so svetom prostredníctvom akéhosi prístroja vloženého do hrdla. Zvukom, ktoré vydával rozumela iba vedcova asistentka, ktorá sa neskôr stala jeho druhou manželkou. Ona nám prekladala jeho odpovede. Keď sme zahovorili o bohu a o tom, že Najvyšší možno potrestal vedca za jeho ateizmus, Hawking pri odpovedi rýchlo zachraptil.

Jeho chrapot rozšifrovala asistentka takto:

— Ak je to boží trest, potom Stvoriteľ nepozná anatómiu svojho stvorenia. Postihnutý mal byť môj mozog, nie moje telo.

— Ale v takom prípade by ste nevedeli, že vás postihol boží trest.

— Boh je nesmrteľný. Mohol pokojne počkať kým prídem do pekla.

— Ale on vás chcel ukázať na zemi, ako živý príklad.

— V tom prípade dosiahol iba opačný účinok. Ako s Galileim ...

(Spracované podľa článku Melora Sturuu Veľký dizajnér Vesmíru)

Žiadne komentáre: