8. 2. 2014

205. výročie narodenia Charlesa Darwina

Darwinov deň 2014 – pripomíname si 205. výročie narodenia (12.2.1809) tohto významného vedca, ktorý donútil aj Rímskokatolícku cirkev - jej najvyššieho predstaviteľa, samotného pápeža – aby zmenila názor.

Sám však zmenil svoj názor a prestal veriť v Boha. Vo svojom životopise o tom napísal:

„Postupne som prestal veriť v kresťanstvo ako božské zjavenie. Skutočnosť, že mnohé falošné náboženstvá sa rozšírili po veľkých oblastiach zeme ako divý požiar zapôsobilo tiež na mňa. Hoci je krásna morálka Nového zákona, sotva možno zaprieť, že jeho dokonalosť je závislá na interpretácii, ktorou vysvetľujeme dnes jeho rôzne metafory a jeho alegórie…“

„Avšak nebol som ochotný vzdať sa svojej viery - O tom som plne presvedčený, pretože si dobre pamätám a pripomínam svoje úvahy nad starými listami vznešených Rimanov a rukopismi objavenými v Pompejach alebo inde, ktoré sa zarážajúcim spôsobom zhodovali s tým, čo bolo napísané v evanjeliách.

Avšak nachádzal som čoraz ťažšie vo svojej predstave prísť na dôkaz, postačujúci presvedčiť ma. Takže neviera sa vkrádala do mňa veľmi pomalým tempom, avšak napokon sa stala úplnou. Toto tempo bolo tak pomalé, že som nepociťoval žiadnu tieseň a od tých čias som nezapochyboval ani len na sekundu o tom, že moje závery boli správne. Skutočne nemôžem pochopiť ako si môže niekto želať, aby bolo kresťanstvo pravdivé, keď ľudia čo neveria majú byť naveky potrestaní - tak ako to tieto texty jasne vyjadrujú. A k takýmto paria aj môj otec, brat a takmer všetci moji priatelia. Je to odsúdenia hodná doktrína.

Súvisiace články k danej téme:
Wikipédia: Charles Darwin
Úvod k práci Charlesa Darwina Pôvod druhov
Charles Darwin a jeho evolučná teória - vedec, ktorý rozbil monopol cirkvi na výklad sveta