29. 9. 2010

Kto pomáha Spoločnosti Prometheus poukazovať na excesy katolíckej cirkvi?

Spoločnosť Prometheus pozoruje a podporuje činnosť humanistických organizácií vo svete, ktoré v poslednom období stupňujú svoje aktivity v ktorých kritizujú cirkvi. Naša, slovenská organizácia humanistov, ktorej cieľom je ochrana demokracie, vrátane ochrany práv občanov bez náboženského vyznania, propagácia pokrokových vedeckým myšlienok a v tej súvislosti aj kritika dogiem a archaických názorov cirkví nemá zdroje na finančne náročné kampane a preto volí iné formy činnosti vrátane propagácie svojich aktivít, či kritiky cirkvi.

Snaha prívržencov cirkví bagatelizovať kritiku cirkvi onálepkovaním kritikov a ľudí bez náboženského vyznania nálepkou „komunisti“ už na Slovenskú nefunguje, čoraz viac sa medzi kritizovanými smermi objavuje kritika liberalizmu a liberálov, ako jedného z ďalších „nepriateľov“ náboženstva a v našich podmienkach predovšetkým katolíckej cirkvi. S potešením ale v poslednom období pozorujeme, že ku kritike cirkvi sa pripájajú aj samotní slovenskí veriaci.

V osobných rozhovoroch, na internetových blogoch, na facebooku, v internetových diskusiách sa objavuje stále viac názorov veriacich občanov, ktorí sa nestotožňujú s politikou cirkví, teda s postojmi, formami pôsobenia a tlačením sa cirkví do verejného priestoru od násilného vnucovania náboženstva do škôl, do médií, až po snahu o ovplyvňovanie politiky a vládnutia na Slovensku.


Novým fenoménom je bilbordová kampaň realizovaná v okolí Rožňavy. Košická organizácia umiestnila na svoje panely cirkev škandalizujúce bilbordy od neznámeho klienta, ktorý si ich dal vylepiť. Cirkevní predstavitelia sú prirodzene „šokovaní“, veď ktože si už len na nich dovolí poukazovať? Na Slovensku na to treba odvahu, ktorú má málo kto. A tak môžeme len dúfať, že odvážlivci (treba povedať, že to nebola Spoločnosť Prometheus) nestiahnu bilbordy hneď po ataku katolíckej cirkvi, ktorej sa to nepáči.(Ilustračné foto je z článku, z ktorého sme čerpali informáciu. Odporúčame tiež čítať diskusiu, ktorá k nemu na stránke prebieha.)

Máme v tejto súvislosti prosbu k čitateľom. Ocenili by sme, ak by niekto vedel poskytnúť viac použiteľných fotografii spomínaných bilbordov, prípadne i názov organizácie, ktorej patria panely a tiež informáciu, kto dal bilbordy vylepiť. Nepredpokladáme, že to však niekto bude chcieť zverejniť.

26. 9. 2010

Dvanásť tisíc občanov protestovalo proti pápežovi v Londýne

Pôvodný zdroj: http://www.iheu.org/twelve-thousand-protest-pope-london

Protestného pochodu proti pápežovej návšteve sa v Londýne, oproti Downing Street, sa 18. septembra, 2010 zúčastnilo desaťkrát viac ľudí než sa očakávalo. Britské médiá oznámili počty dvanásťtisíc ľudí na zhromaždení, organizovanom koalíciou v ktorej sa zúčastnili aj členovia IHEU v Británii. Protestujúci mali námietky proti tomu, že vláda platila výlohy za návštevu pápeža a kritizovali stanoviská Vatikánu voči plánovanému rodičovstvu, homosexualite, používaniu kondómov, ženským právam a škandálu okolo sexuálneho zneužívania detí v cirkvi.

Terry Sanderson, prezident Národnej sekulárnej spoločnosti (National Secular Society- NSS) vyjadril radosť mnohých nad popularitou tohto zhromaždenia a povedal: „Dnešný deň bol azda bodom obratu v sekularistickom hnutí Británie, keď konečne ľudia prejavili na uliciach svoj nesúhlas s dotieravosťou cirkvi. Dúfajme, že zanietenie, ktoré sme dnes videli vyústi v posilnenie a rozšírenie sekulárneho hnutia v Británii a vláda si uvedomí, že každý pokus vnútiť náboženstvo do nášho života sa stretne so silným odporom.“

Medzi rečníkov na zhromaždení patrili Andrew Copson, generálny riaditeľ Britskej humanistickej asociácie a podpredseda IHEU, ateistický autor Richard Dawkins; Maryam Namazie, hovorkyňa za členskú organizáciu IHEU „Rovnaké zákony pre všetkých“; Terry Sanderson, prezident Národnej sekulárnej spoločnosti a bojovník za ľudské práva Peter Tatchell.

Pripomínajúc čo povedali predstavitelia Vatikánu o v súvislosti s návštevou pápeža v Británii — ako napríklad, že príchod do Británie pripomína „pristatie v krajine tretieho sveta“ alebo, že „Krajina je zemou morálneho úpadku“ Copson poznamenal, že pápež navyše včera vo Westminster Hall, vyjadril pochybnosť o tom, či sekulárna demokracia má vôbec nejaké hodnoty.

Copson pokračoval vo svojom prejave nasledujúcimi myšlienkami, ktoré si zasluhujú, aby boli citované:

„Podporujeme rovnosť všetkých.“
„Podporujeme ľudské práva.“
„Podporujeme sekulárnu a liberálnu demokraciu.“
„A podporujeme spravodlivosť, dokonca aj keď je táto nepríjemná pre moc a reputáciu cirkví a kňazov.“

Ďalšie informácie si môžete pozrieť na: http://www.secularism.org.uk/protest-the-pope-rally-sees-thou.html

19. 9. 2010

Hawking: Na vznik Vesmíru nebol boh potrebný

V týchto dňoch vyšla kniha 68 ročného Stephena Hawkinga The Grand Design, ktorú napísal v spolupráci s fyzikom Leonardom Mlodinowom.

Hawkinga považujú po Einsteinovi za najpopulárnejšieho a najčítanejšieho vedca našej doby. „Chcem aby sa moje knihy predávali na letiskách rovnako ako thrillery“, vyhlasoval. A dosiahol to! Jeho Stručnej histórie času vydanej v roku 1988 sa predalo deväť miliónov exemplárov. Je to fantastický rekord pre odbornú prácu. Nepochybne tu určitú úlohu zohral aj Hawkingov osud. Jeho telo je absolútne paralyzované Lou Gehrigovým syndrómom (ALS), ale jeho mozog touto nemocou nebol zasiahnutý. Porovnávajú ho s leteckou „čiernou skrinkou“, ktorá poskytne informáciu dokonca aj vtedy, keď z lietadla ostali iba trosky.

Hawking nikdy nepúšťal boha blízko k vede. V memoároch jeho ženy čítame, že bol vždy ateistom. V najnovšej knihe sa s bohom vysporiadal definitívne. Skúmajúc históriu pôvodu nášho, rovnako ako iných vesmírov (Hawking je prívržencom teórie mnohých vesmírov), prišiel k záveru, že na ich vznik „nie sú potrebné nadprirodzené sily, alebo boh“. (V celej knihe sa „boh“ píše s malým písmenom.)

V knihe je príbeh o tom ako v jednom talianskom meste pred niekoľkými rokmi vydali nariadenie zakazujúce držať zlaté rybky v okrúhlych nádobách. Písalo sa v ňom, že je to k ním kruté, lebo ryby dostávajú „falošnú predstavu o okolitej realite“. Nuž, pokračujú autori knihy, naše pocity a názory sú obmedzené a zdeformované čočkami, cez ktoré pozeráme — interpretačnou štruktúrou nášho ľudského mozgu.

Mal som to šťastie stretnúť sa a diskutovať so Stephenom Hawkingom. Pri príležitosti stého výročia Alberta Einsteina sme sa s Hawkingom ocitli pri jednom stole počas záverečného banketu. Neostýchal som sa využiť túto výnimočnú príležitosť, hoci som sa hanbil mučiť človeka, ktorý komunikuje so svetom prostredníctvom akéhosi prístroja vloženého do hrdla. Zvukom, ktoré vydával rozumela iba vedcova asistentka, ktorá sa neskôr stala jeho druhou manželkou. Ona nám prekladala jeho odpovede. Keď sme zahovorili o bohu a o tom, že Najvyšší možno potrestal vedca za jeho ateizmus, Hawking pri odpovedi rýchlo zachraptil.

Jeho chrapot rozšifrovala asistentka takto:

— Ak je to boží trest, potom Stvoriteľ nepozná anatómiu svojho stvorenia. Postihnutý mal byť môj mozog, nie moje telo.

— Ale v takom prípade by ste nevedeli, že vás postihol boží trest.

— Boh je nesmrteľný. Mohol pokojne počkať kým prídem do pekla.

— Ale on vás chcel ukázať na zemi, ako živý príklad.

— V tom prípade dosiahol iba opačný účinok. Ako s Galileim ...

(Spracované podľa článku Melora Sturuu Veľký dizajnér Vesmíru)

15. 9. 2010

Tvorivá aktivita Milana Kohouta, reakcia na pálenie Koránu

„Tí, ktorí začínajú pálením kníh, neskôr pokračujú pálením ľudí“, napadne človeka v súvislosti s pripravovaným pálením Koránu, ktoré ale nakoniec pastor Terry Jones neuskutočnil. Pálenie sa však udialo na iných miestach a nielen v USA. Jedna skupina kresťanských extrémistov pre zmenu trhala Korán pred Bielym domom. Je to jeden z mnohých prejavov militantného správania náboženských — cirkevných predstaviteľov a prakticky otvoreným prejavom vojny medzi náboženstvami, ktorá prebieha latentne v rámci celkovej hlbokej krízy, ktorá otriasa všetkými náboženstvami a cirkvami vo svete.

Proti páleniu Koránu kreatívne zareagoval výtvarník českého pôvodu Milan Kohout, ktorý žije a prednáša v USA (viac si o ňom prečítajte v jeho profile na Britských listoch), prišiel s myšlienkou, ktorá nie je agresívna, ale jej podstata je zrejmá: Prestaňte čítať nezmyselnú náboženskú literatúru.

Milan Kouhout vyšiel do ulíc a rozdával letáky s textom: Bezplatná náhrada náboženských kníh. Navštívim vás doma, vyhádžem z okna všetky vaše náboženské knihy a nahradím ich zadarmo novými nenáboženskými publikáciami.

Podobnú, už tradičná aktivitu majú aj neteisti na Purduovej univerzite, kde v jarnom období organizujú zábavné podujatie Fikcia za fikciu — vymeň náboženskú literatúru za román.

Kto sa zaujíma o vzťah Milana Kohouta k náboženstvám a cirkvám môže si pozrieť stránku, na ktorej je popísaná ďalšia z jeho aktivít proti pedofilom v katolíckej cirkvi, alebo dokonca všetky jeho texty na stránke Britských listov.

5. 9. 2010

Prvotná idea boha...

Prvotná idea boha bola takáto: nechať človeka samého so svojimi trápeniami a ťažkosťami tohto sveta, aby oľutoval, že ochutnal zo stromu poznania a priplazil sa k svojmu bohu na kolenách, aby mu tento prepudroval mozog a prijal naspäť k sebe. Nuž a čakal.

Ale človek sa nepriplazil. Najskôr si vymyslel celú kopu rôznych bohov. potom si vymyslel vedu a zmiernil ťažkosti sveta. Vymyslel medicínu a zmiernil nemoci a utrpenie.

Boh sa rozzúril a odišiel do domova dôchodcov. Hovoria, že premýšľa nad menej ambicióznym projektom.

To je preklad anekdoty z blogu ukrajinského ateistu Alexeja Raju, pôvodne veriaceho človeka - kňaza, či diakona, nie je to z jeho vyjadrení jasné - ktorý o sebe hovorí:

Hlavné hodnoty, ktoré som získal tým, že som sa vzdal náboženstva sú morálne hodnoty. Nemusím sa teraz pozerať na zlo a hovoriť si, „Ak tak prikázal Boh, potom to je dobro“.

Tiež slobodu myslenia. Nemusím svoje chápanie reality prispôsobovať dogmám – ale podľa vzoru vedcov sa snažím svoj svetonázor zjednotiť s faktami.

Slobodu svedomia. Mám právo na svoj názor, a považujem za nedopustiteľné, aby človeka prenasledovali za jeho názor.

A nakoniec som jednoducho získal slobodu byť človekom. Áno, som potomkom opíc – evolucionizovaný cicavec. To vysvetľuje moje silné i slabé stránky. Som slobodný od hysterických obviňovaní o hriešnosti a ničotnosti človeka z jednej strany a vyzdvihovania človeka ako „vrcholu stvorenia“ z druhej strany, podľa toho kam veje náboženský vietor. Všetky tieto veci sa mi stali veľmi cenné.