19. 5. 2011

Odvážna výstava vo Východoslovenskej galérii Košice

Peter Valiska – Timečko – P®ASCE

Na nábožnom Slovensku sa nie často, ale predsa len občas niekto odváži na hrdinský čin – vyjadriť sa nahlas, slovom, obrazom, prípadne aj iným spôsobom, ironicky, posmešne, kriticky na adresu u nás takmer nedotknuteľného subjektu – cirkvi, jej potentátov, či jej aktivít.

Nedávno sme sa dočítali o výstave v bratislavskej River Gallery v River Parku na Dvořákovom nábreží. Taliansky sochár Paolo Schmidlin zobrazil pápeža Benedikta XVI. Sochu s úchylným pohľadom a ružovou sponkou vo vlasoch nazval Miss Kitty.

Najnovšie sa medzi odvážlivcov zaradila Východoslovenská galéria Košice inštalovaním výstavy Petra Valisku – Timečka – P®ASCE. Podľa autora je Koncepciou výstavy P®ASCE idea sociálnej pasce. Napriek písmenu ® v názve však každý prečíta slovo PRASCE.

Konkrétnym terčom autora sú pedofilní kňazi. Podľa autora „Tento výber šiestich kňazov zodpovedá kresťanskej symbolike čísla šesť. Títo šiesti duchovní predstavitelia oblečení v kňazských rúchach sú príkladom veľkého hriechu a zla. Predstavujú výber závažných prípadov sexuálneho zneužívania. Výber sa vzťahuje na kňazov narodených od roku 1927 až do roku 1946, ktorí pôsobili v úlohe kňaza prevažne v 2 polovici 20 storočia. Kňazi pochádzajú z rôznych krajín a farností.

Výstavu si môžete pozrieť v Košiciach na Hlavnej 27. Odporúčame predbežne sa oboznámiť s touto i ďalšími výstavami na stránke galérie. Konkrétne o koncepcii
a zámere výstavy Petra Valisku – Timečka – P®ASCE si môžete prečítať text samotného jej autora.

4. 5. 2011

Moslimský odkaz slovenským biskupom:

„Vy neveriaci psi! Prestaňte sa o občanoch bez náboženského vyznania vyjadrovať, ako o pohanoch!“

Rímskokatolícka cirkev sa rada oháňa tvrdeniami o tom, ako kresťanská viera prispieva k morálke, spolunažívaniu občanov a aké ešte všetky možné pozitívne vplyvy má na spoločnosť. Cirkev svoje vyhlásenia k verejnosti zvykne začínať láskavými slovami: „Bratia a sestry“. Napriek snahe vyvolať tento dojem, nedajme sa pomýliť, neplatí to na celú spoločnosť. Je to v skutočnosti oslovenie len

k veriacim svojej cirkvi. Dôkazom je aj text pastierskeho listu slovenských biskupov k veľkonočným sviatkom a sčítaniu v roku 2011. Hovorí sa v ňom napríklad toto:

Počas ateizovania našej spoločnosti si tisíce občanov dávali krstiť deti akoby potichu a tajne, lebo nechceli, aby ostali nepokrstenými pohanmi.

Tak tu ho máš, brat môj, sestra moja. Ak si nepokrstený, nie si ani brat, ani sestra, si jednoducho POHAN.

Takto sa vyjadrujú o viac ako 13 percentách spoločnosti, o druhej najpočetnejšej svetonázorovej skupine po katolíkoch, o občanoch bez náboženského vyznania, ktorí nie sú pokrstení, slovenskí biskupi. Hovoria to priamo, bez obalu a pľujú im do tváre pejoratívne, urážlivé: POHANIA.

Čo môže urobiť chudák „pohan“ právom sa cítiac urazený občan, ktorý žasne nad vyjadrovaním slovenských biskupov? Mohol by si vymyslieť nejakú podobnú urážku na veriacich občanov, alebo na ich biskupov s takýmto slovníkom
a takýmito predstavami o bratstve a sesterstve.

Občan bez náboženského vyznania – Humanista hlboko veriaci v človeka a ľudský rozum, s hlboko zakorenenou humanistickou morálkou však nie je ako oni – slovenskí biskupi. Ten si len pomyslí svoje a mlčky môže uvažovať napríklad takto:

Ak sa chce moslim hanlivo vyjadriť o kresťanovi povie:
„Ty neveriaci pes.“
Ak sa chce kresťan hanlivo vyjadriť o neveriacom, povie:
„Ty pohan.“

Kombináciou týchto dvoch vyjadrení môže jedno náboženstvo obhajovať pred iným náboženstvom občanov bez náboženského vyznania. Takto napríklad by potom znel aktuálny moslimský odkaz slovenským biskupom:

„Vy neveriaci psi! Prestaňte sa o občanoch bez náboženského vyznania vyjadrovať, ako o pohanoch!“

Em Twein