15. 6. 2015

POZVÁNKA na Ceny humanistov 2015

Pozvánka platí pre širokú verejnosť.

V Bratislave 21. 6. 2015 (nedeľa) o 11.00 hod. v Justiho sieni Primaciálneho paláca - Primaciálne námestie. Pozvánka vo formáte pdf. Príďte aj v prípade, že ste nestihli potvrdiť účasť na nižšie uvedených kontaktoch.