18. 4. 2011

Výzva občanom bez náboženského vyznania

Prihláste sa k svojmu pohľadu na svet bez náboženstva, prihláste sa
k svojmu humanizmu!


V duchu hesla našich priateľov, anglických humanistov: „Neveríš v Boha? Nie si sám!“ začala Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov na Slovensku kampaň na povzbudenie tých spoluobčanov, ktorí sa ostýchajú, či obávajú otvorene prihlásiť k svojmu nenáboženskému pohľadu na svet.


Na internetovej stránke www.prometheus.sk zverejňujeme náhodný výber Slovákov bez náboženského vyznania, aby sme ukázali, že žiť bez náboženstva je také prirodzené a správne, ako nepiť, nefajčiť, neužívať drogy – nepodliehať žiadnym zlozvykom, predsudkom a poverám. Na uvedenej stránke nájdete i Dvoranu slovenského humanizmu – informácie o humanistoch, ale aj organizáciách, ktorí pre šírenie svetského humanizmu urobili aj niečo viac.

V súvislosti so sčítaním 2011 pripravujeme ďalšie aktivity, vrátane informácii formou letákov, a v obmedzenej miere aj bilbordov. Prvou lastovičkou sú dva bilbordy, ktoré kultivovane, bez agresivity voči cirkvám a náboženstvám prizývajú všetkých, ktorí žijú svoj plnohodnotný a morálny život bez náboženstva, aby v sčítacích hárkoch pri otázke č. 23 označili BEZ VYZNANIA. Bilbordy sú umiestnené v Prešove. (Kliknutím na obrázok si ho môžete zobraziť na celú obrazovku.)


Viac informácií o sčítaní, našich odporúčaniach, výhradách k otázke v sčítaní i ďalšie súvisiace informácie k sčítaniu 2011 si tiež môžete pozrieť na internetovej stránke venovanej uvedenej tematike.

Propagujete informáciu o sčítaní a potrebe prihlásiť sa svojmu humanistickému pohľadu na svet.

Získajte svojich príbuzných, priateľov, známych, kolegov, známych
i neznámych spoluobčanov, aby sa nebáli v sčítaní označiť kolónku:
BEZ VYZNANIA.
Spoločnosť Prometheus

Žiadne komentáre: