6. 11. 2011

100 názorov na boha, cirkev (život?) a smrť.

Posledným dňom októbra spustil portál http://www.jetotak.sk/  v spolupráci s Azylom a Barusom Rattusom (tak to uvádzajú na svojom facebooku), nový projekt 100 názorov. Téma je boh, cirkev a smrť. Z pohľadu humanistov určite zaujímavá téma a všetci sme zvedaví na názory osobností, ktoré tam sú a budú prezentované.  Reklama znie: Osobnosti športu, politiky, umenia, televízie, biznisu, cirkvi, školstva, zdravotníctva, žurnalistiky a tretieho sektoru sa vyjadrujú k cirkvi, Bohu a smrti + Bonusy!Na prvý pohľad  portál pôsobí objektívne. Môžeme samozrejme viesť diskusiu, kto je a kto nie je osobnosť, ale to nie je podstatné.  Napriek všeobecnému trendu zachovať rovnosť pohlaví je na portáli zatiaľ menej žien ako mužov.  V Športe ani jedna a rovnako v Politike a Umení. Prvé tri sa objavia v TV a Rozhlase. V Biznise aspoň jedna.  V Cirkvi prirodzene opäť ani jedna.  V Školstve a vede dve. V Zdravotníctve vládnu opäť iba muži.  Tri ženy stretneme v Žurnalistike a tiež v Inštitúciách. No a nakoniec v Bonusoch ešte jedna.

Dávame tento portál do pozornosti každého kto sa o danú tému zaujíma  a budeme dúfať, že nás myšlienky osobností, ktoré sa tam budú prezentovať oslovia.

Žiadne komentáre: