22. 10. 2009

Švédski luteráni povedali áno pre manželstvá párov s rovnakým pohlavím

Švédski luteráni - Najväčšia Švédska cirkev, (hlási sa k nej 74 % Švédov) schválila sobáše medzi pármi rovnakého pohlavia. Toto rozhodnutie bolo schválené v cirkevnej synode, kde za povolenie týchto sobášov hlasovalo vo štvrtok 21. 10. 2009 celkom 176 z 249 hlasujúcich členov. Švédsko sa tak stalo jednou z prvých krajín, v ktorej sa vykonávajú sobáše medzi pármi rovnakého pohlavia v najväčšej cirkvi v krajine. Rozhodnutie prišlo len tri dni po 30. výročí od dátumu, odkedy vo Švédsku prestala byť homosexualita považovaná za nemoc.

Je len prirodzené, že sa toto rozhodnutie nepáči menšinovým cirkvám vo Švédsku, medzi ktoré patrí aj katolícka cirkev. Vikár Fredrik Emanuelson z katolíckej cirkvi a otec Misha Jaksic, koordinátor rodiny pravoslávnych cirkví v kresťanskej rade Švédska, v spoločnom vyhlásení označili toto rozhodnutie za krok späť, ktorý bude mať negatívny dopad na názory na manželstvo nie len v kresťanskej tradícií ale aj v ostatných veľkých svetových náboženstvách.

Súčasné cirkevné postupy pri sobášení sa budú musieť čiastočne modifikovať. Napríklad pri sobášení páru rovnakého pohlavia budú slová „muž a žena“ nahradené slovami „plnoprávni manželia“. Mala by sa tiež v určitom zmysle zachovať sloboda svedomia, (Áno, sloboda svedomia v cirkvi!) čo znamená, že individuálny pastor by mal mať možnosť odmietnuť vykonávať obrady pre páry s rovnakým pohlavím.

Z tohto všetkého je však zrejme, že trendy vo svete postupne prevalcujú skostnatenú katolícku cirkev aj s jej „tradíciami“. Ako je všeobecne známe príklady priťahujú a tak po krajinách ako Holandsko, Belgicko, Španielsko a Nórsko, kde môžu uzavrieť oficiálne sobáš páry rovnakého pohlavia, budú postupne pribúdať aj ďalšie krajiny. Podobné zákony sa pripravujú v Juhoafrickej republike, Kanade a štyroch amerických štátoch. V každom prípade však je príklad Švédskych luteránov svetlým príkladom medzi cirkvami. Je to výzva aj pre slovenských zákonodarcov. Od Slovenskej katolíckej cirkvi totiž takéto salto mortále nemožno očakávať ani pri veľkej naivite alebo obrovskom optimizme.

Žiadne komentáre: