22. 10. 2009

Celibát – utajená sexualita – morálka a farizejstvo cirkevnej hierarchie

Úspešne napredovanie vedy, ktorá postupne spochybnila a zlikvidovala všetky základné postuláty o Bohu, ako stvoriteľovi ostáva cirkám a RKC špeciálne, veľmi malé pole pôsobnosti, na ktorom môžu legitimizovať svoju existenciu. Vzhľadom na to, že Vatikán musel pod tlakom reality uznať evolúciu ako fakt, vyprchal ako gáfor z otvorenej fľaše biblický „fakt“ o stvorení človeka, čo vo veriacej verejnosti, vzhľadom na meškanie vedomia za bytím, ešte nenašlo adekvátnu reflexiu. Cirkevná hierarchia nezdôrazňuje dôsledky uznaného faktu pre dôveryhodnosť Biblie a laikom to ešte nedošlo.

Jedna z mála oblastí, ktorá cirkvi ostáva a ona ju dôsledne využíva, je póza o morálnom vzore, ktorý nám údajne viera prináša. V realite však konkrétne činy mnohých významných i menej významných predstaviteľov, od biskupov po najnižšie stupienky cirkevnej hierarchie, nehovoriac už o stáde, sú v príkrom rozpore s „teóriou“ dokonalej kresťanskej morálky, ktorú nám zvestováva a vnucuje cirkev.

Zaujímavým príbehom, ktorý ukazuje jeden konkrétny prípad takejto „morálky“ je kniha Farárova milenka, požehnaný celibát ktorú vydal Eko-konzult. Je to životný príbeh ženy, ktorá bola milenkou farára a ako zistila vôbec nie jedinou. Jeden s názorov na takúto „morálku“ si možno prečítať na blogu Evy Fulajtárovej. Knihu si môžete objednať napríklad v internetovom kníhkupectve.

Žiadne komentáre: