21. 10. 2007

Jan Keller o modernizácii

Kto by už len chcel spochybňovať modernizáciu? Modernizácia je hlavným heslom súčasnej politiky a mediálnych diskusii. Napodiv však takí ľudia existujú, a nie sú to vždy len amatéri, či vo všetkom sa vyznajúci blogeri. Jedným z takých ľudí je Jan Keller.

Kto nepozná práce českého profesora, renomovaného sociológa Jana Kellera, tomu ich vrelo odporúčam. Nejde o žiadneho zacykleného nepriateľa súčasného vývoja sveta ale skvelého sociológa, ktorý sa opiera o práce významných odborníkov z celého sveta. Osobne mi u neho chýba len jedno, že neponúka zreteľnejšie východiská na prekonanie nebezpečenstiev, ktoré súčasnej spoločnosti hrozia.

V knihe Teorie modernizace sa pri rozbore teórii modernizácie opiera o historickú analýzu vývoja sociálnej oblasti v jej dvoch odlišných významoch. Skúma dôsledky postupnej ekonomizácie jednotlivých oblastí života spoločnosti a ukazuje nový pohľad na globalizáciu.

O dopade ekonomizácie v sociálnej oblasti hovorí: „Odborníci na sociálnu prácu poukazujú na celý rad nepriaznivých dôsledkov plynúcich z marketizácie starostlivosti o našich blížnych. Trhové hľadisko vedie k tomu, že dôležitejšia ako snaha adekvátne riešiť rôznorodé problémy klientov sa stáva schopnosť správne zúčtovať vykonanú aktivitu. Kvalifikácia a odborné vedenie sociálnych pracovníkov ustupujú do pozadia pred schopnosťou dostať sa v správny okamih k správnej dotácii.“

O nezdanených ekonomických enklávach píše: „Pracovné podmienky v týchto enklávach slobodného obchodu boli už mnohokrát zdokumentované. Vyznačujú sa extrémne dlhou pracovnou dobou (v niektorých prípadoch i 16 a viac hodín denne), mimoriadne nízkymi mzdami (často na úrovni životného minima), otrasnými hygienickými a pracovnými podmienkami a predovšetkým – nekompromisným zákazom činnosti odborov.“

Jan Keller opierajúc sa o závery R. Kurza hovorí o smerovaní kapitalizmu: „Kapitalizmus dosiahol takú produktivitu, že stále väčšie masy ľudí už nedokáže zapojiť do procesu vykorisťovania.“ Jednoducho sa obíde bez ich práce. S argumentáciou opierajúcou sa o prognózy Z. Baumana sa obáva, že holocaust, ktorý už raz bol možný, zostáva hrozbou i do budúcnosti.

Kniha v závere upozorňuje na možnosť vývoja spoločnosti do neorganizovaného barbarstva, novodobého feudalizmu. „Spoločnosť s nápadne podobnými rysmi tu už kedysi bola. Bolo to v dobe úpadku centrálnej moci, kedy štát mal len symbolický význam a verejný sektor neexistoval. O tom ako sa chránia bohatí už dnes Keller píše, že už dnes existujú strážené priestory (gate communities), v ktorých žijú tí, kto si môže dovoliť platiť ochranu a bezpečnosť. Tieto oblasti sú ohradené vysokými stenami, vo dne v noci sú starostlivo strážené a vjazd do nich je možný len na zvláštne povolenie. V USA dnes predstavujú viac ako polovicu novej zástavby.“

Keller nechce v knihe strašiť, len za pomoci celej plejády znalcov veci upozorňuje na nebezpečenstvo vývoja, ktorý vôbec nie je nereálny. Tí, čo počuli o teórii vývoja po špirále zrejme nebudú úvahami v knihe zaskočení. Vzniká otázka, čo môžu urobiť ľudia na svoju obranu proti moci a vplyvu globálneho kapitálu, ako zvrátiť možný vývoj smerom k spoločnosti v ktorej humanizmus a solidarita nebudú len prázdnymi pojmami.

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

Pre ozrejmenie niektorých pojmov ako marketizácia, ekonomizácia atď. odporúčam prečítať si aj túto diplomovú prácu.