25. 11. 2015

Vyšlo najnovšie číslo časopisu Prometheus č. 3/2015

Odporúčame Úvodné slovo šéfredaktora O náboženskej netolerancii, nepriateľstve a nenávisti. V čísle nájdete pokračovanie dlhšieho materiálu o histórií cirkvi Cirkev a štát v novoveku – Trident, informácie z rokovania Predsedníctva Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus, rozhovor s Bohumírom Kvasničkom Ateizmus je zásadnou podmienkou duchovnej slobody človeka a ďalšie zaujímavé články, informácie, profily humanistov i Historicko-právnu prílohu Protižidovské (rasové) zákonodarstvo a jeho realizácia na Slovensku v rokoch 1939-1945. Celý časopis si môžete prečítať, alebo stiahnuť vo formáte pdf na našej internetovej stránke.


Žiadne komentáre: