5. 8. 2014

Najnovšie číslo časopisu Prometheus 2/2014

Spoločnosť Prometheus zverejnila najnovšie číslo časopisu Prometheus - 2/2014.

Témou čísla je vzťah vedy a viery, ktorej sú venované celkom štyri texty. Úvodník, text J. Čelka, a záver na pokračovanie uverejňovaných spomienok prof. A. Reháka sú venované aktuálnej téme súčasnosti - SNP.

V čísle nájdete informáciu o nových knihách, vrátane recenzie knihy Jána Dudáša Absurdity Vysokých škôl a inteligencie na Slovensku. Druhé číslo časopisu obsahuje i ďalšie rubriky na ktoré ste zvyknutí z predchádzajúcich čísel. Prajeme príjemné letné čítanie.

Časopis si môžete stiahnuť vo formáte pdf  z jednej zo stránok Spoločnosti Prometheus.

Žiadne komentáre: