4. 11. 2009

Ďalšia morová rana kreacionistom

Vedci objavili chýbajúci medzičlánok vo vývoji človeka. Táto Informácia bola zverejnená v špeciálnom vydaní časopisu Science koncom októbra 2009. Dozvedeli sme sa, že našou prababičkou bola Ardi a žila takmer pred 4,5 miliónmi rokov. Tento objav sa v paleontológii považuje za jeden z najvýznamnejších a jeho význam spočíva aj v tom, že vyplnil medzeru a stal sa chýbajúcim medzičlánkom vo vývoji človeka. Pre tých, ktorí radi spochybňujú vedecký výskum a jeho výsledky treba dodať, že pod túto informáciu sa podpísalo 47 vedcov z rôznych krajín sveta.

Podľa vykonanej rekonštrukcie nájdených pozostatkov bola Ardi vysoká 120 centimetrov a vážila 50 kilogramov, chodila vzpriamene, ale skvelo mohla liezť po stromoch. Pozostatky boli nájdené v Etiópii, pomerne neďaleko od hlavného mesta Addis Abeba. Podľa vedcov žila Ardi so svojimi príbuznými v lesoch a v skupinách. Územie, ktoré obývala bolo chladnejšie a vlhkejšie ako v súčasnosti.

Aj keď tomuto objavu nevenovali naše média až takú pozornosť, akú zvyknú venovať tomu, keď sa v niektorom kúte našej malej krajiny pobijú dvaja pripití spoluobčania, predsa len neunikol ich pozornosti. Rozsiahlejšie články si môžete prečítať na stránkach Pravdy aj SME. Pre jazykovo zdatnejších odkazujeme na internetovú stránku Science kde sa nachádza i video o analýze Ardipithecus ramidus, ako sa náš najstarší známy predok nazýva v odbornej terminológií.

Kondolujeme slovenským i svetovým odborníkom na spochybňovanie evolučnej teórie, ktorá týmto bola opäť potvrdená a želáme im veľa úspechov pri tvorivom hľadaní nových argumentov, nakoľko doterajší o neexistujúcom medzičlánku vo vývoji človeka je už nepoužiteľný. Pri tejto príležitosti môžeme zároveň poznamenať, že kreacionistov postihla ďalšia morová rana. Tak ako boh medzier je neobhájiteľný, tak ani medzery vo výskume vývoja prírody nikdy nemôžu byť dôkazom na podporu kreacionizmu proti vede.