3. 10. 2007

Otec, či Vodca?

Prebieha boj o otca národa. Už bol pomenovaný, len nie je isté, či sa ho podarí inštalovať. Veru, nie je to jednoduché, keď si dospelí hľadajú otca. Vždy môže vzniknúť spor o to, kto je vhodnejší. Zvlášť keď ho hľadajú nedospelí dospelí...

Každý chce mať rodinu a rodina musí mať otca i matku. Takže Hlinkom to zrejme neskončí. I keď by sme mohli povedať, že Slovensko už matku má, dokonca ju malo skôr ako bude mať otca. A je to prirodzené, matka občas býva známa skôr než otec. Kto je ta matka? Nuž nepoškvrnená Panna Mária. Do jej rúk odovzdal pred časom celé Slovensko jeden vysoko, vysoko, vysoko postavený klerik.

Nakoniec bude zaujímavé, že sa Slováci stanú deťmi farára a panny. Ďalší zázrak, podobný tomu z biblie! Pánbožko si zrejme Slovenský bohabojný národ obľúbil, prečo by kvôli nemu nemohol vnuknúť našim zákonodarcom tak ako autorom biblie skvelý zákon, ktorý nám nezvestuje Mojžiš ale SNR.

A okrem satiry? V kalendári Slovenský roľník z roku 1940, v článku Slovenský štát, Kvetoslav Vrbičan píše: „A keby sa zobudil Vodca národa Andrej Hlinka? Pero je prislabé, aby mohlo opísať pocit jeho radosti nad dosiahnutím svojho cieľa“. Dodajme len: Amen.

Hlinka zomrel príliš skoro na to aby sme ho mohli obviniť v plnom rozsahu z hriechov o ktorých teraz čvirikajú aj vrabce na streche. Veľa sa už o ňom popísalo, za i proti, každá strana sporu vidí len svoju pravdu. Možno celkom objektívny a spravodlivý pohľad na túto spornú osobnosť slovenskej histórie vypovedal v článku na svojom blogu nie celkom nesporný Edo Chmelár.

EmTwein

4 komentáre:

Romann povedal(a)...

Otec národa Andrej Hlinka. Príhovor A. Hlinku, jeho pohreb a účasť prezidenta Tisa na pohrebe. Pozri videodokument na:http://voltaire.netkosice.sk/index2.html, Národný Inštitút Francois Marie Voltaire, ikona A. Hlinka

Anonymný povedal(a)...

Video má asi 200 MB, len pre upresnenie pred sťahovaním súboru.

Anonymný povedal(a)...

Tvoj svieži sarkazmus vyvoláva úsmev na tvár, ale vec má aj vážnu stránku. Na viacerých miestach možno nájsť informácie, že Hlinka v r. 1919 cestoval do Paríža s cieľom ovplyvniť výsledky Mierovej konferencie a Slovensko pričleniť k "Maďarorságu". Vypočul ho historik a tlmočník prezidenta Wilsona Steven Bonsal, ktorý o tom píše aj v jednej svojej knihe. Hlinka podľa neho tvrdil, že Štefánika na rozkaz Beneša zastrelili českí vojaci po jeho úspešnom prílete. Hlinka tvrdil doslovne: (mimo Maďarska nemožno žiť), že má úmysel držať katolíkov mimo dosahu tých českých husitov a bezbožníkov. ( a čo so Slovákmi –nekatolíkmi? Upáliť ich?)
Nápadne v popisoch je, že "slovenská delegácia" rozprávala medzi sebou maďarsky a pri návrate vyslali jedného člena delegácie do Budapešti.( vraj “udržiavať styky”)
O tom referuje niekoľko maďarských "historických " strán na interenete, ktoré tento Hlinkov čin vysoko vyzdvihujú.
Už toto vo mne vzbudzuje pochybnosti, či ten Hlinkov krok sledoval naozaj záujmy slovenské alebo oveľa viac maďarské. Som zvedacvý či navrhovatelia zákona a naši poslanci o tom vedia. Ak áno, prečo mlčia a nič o tom nepovedia národu? Je správne menovať Otcom národa politika, ktorý chcel Slovensko prihrať do “Maďarorságu”?
Pozri pramene:
 1. Jančík, Drahomír Ve jménu národa - do Paříže! Cesta Andreje Hlinky na mírovou konferenci a zpět In: Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi. K sedmdesátým narozeninám. 1. vyd. 2003, Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica. Praha: Karolinum; s. 51-70. ISBN 80-246-0612-7
 .2. http://www.hungarian-history.hu/lib/hunspir/hsp42.htm
 3. http://www.hungarian-history.hu/lib/esterh/esterh02.htm.
 4. http://www.historicaltextarchive.com/books.php?op=viewbook&bookid=41&cid=9

Alojz

Anonymný povedal(a)...

Odkaz na video je zmenený: http://voltaire.netkosice.sk/biblio.html.