24. 10. 2007

Modernizované obrady katolíckej cirkvi

Spoločne so svojim známym, členom kresťanskej cirkvi sa usmievame nad svetonázorom, poverčivosťou a kultovými obradmi Papuáncov, ktorých spoločne pozeráme v prírodopisnom televíznom programe. Ale dá sa to pochopiť, sú obklopení len svojim svetom a denne sa posilňujú vo svojej viere v duchov, démonov a iné nadprirodzené sily pred ktorými ich chránia kúzla a čary kmeňového šamana. Môj známy si vôbec neuvedomuje ako sa usmieva sám nad sebou, nad „Papuáncom“, ktorý žije v modernizovanom svete a predsa verí šamanom.

Áno, aj u nás možno pozorovať úsmevné „papuánske rituálne tance“. Jeden taký sa popisuje v obecnom spravodaji – obecných „novinách“. Je to celé skutočne overiteľná pravda, len na tomto mieste meno slovenského „papuánskeho“ kmeňa radšej taktne zamlčíme. Nuž „čujte“, autor - učiteľ, voľakedy komunista, dnes čulý dôchodca sa snažil zo všetkých síl:

Posviacka áut už tradíciou
Náš duchovný otec si vzal za povinnosť každý rok v letných mesiacoch posvätiť motorové vozidla, aby ich majiteľov ochraňovali strážni anjeli a sám Pán Boh. Tak sa stal aj tohto roku 29. júla. Vodiči v danú nedeľu odstavili svoje tátoše na parkovisku pred miestnou reštauráciou, dokonca sme mohli vidieť aj odstavený kamión. Po svätej omši duchovný otec so svojim sprievodom a veriacimi posvätil všetky pristavené vozidlá. Spoločne s veriacimi vyprosoval u Najvyššieho čo najviac milosti pre ochranu vodičov. Posviacka aut sa konala v ten istý deň aj v .......... po svätej omši. (xy)


A pred onou reštauráciou, povedzme pravdivo – krčmou (hneď vedľa kostola), ako na podporu (nie na potvoru) stál v tej istej chvíli obrovský billboard s reklamou na najnovší typ skvelého automobilu z nekresťanskej krajiny. Super autíčko na billboarde svojimi zvlhnutými reflektormi pozorovalo z nadhľadu, alebo povýšenecky? svojich slabších konkurentov tam dole.

Nuž tak veru „tátoše“. Nespomínam si, že by v minulosti cirkev posväcovala tých skutočných tátošov aj keď vieme, že posväcovala, dokonca rukami hlavy štátu a farára, delá pred odchodom armády na východný front. Cirkvi svätej veľmi vadí, keď sa niekde krstí CD-čko. Ohradil sa voči tomu, ako voči zneucťovaniu dokonca aj biskup. I keď je to v skutočnosti len posvätenie „dosky“ pred jej pustením do obchodnej siete, o nič menej hodnotné ako štart auta na cesty. Ale ono už je to tak, že sa Papuánci posmievajú Pigmejom prípadne naopak, aké trápne obrady to predvádzajú, akým že šamanom to veria...

EmTwein

Žiadne komentáre: