13. 9. 2009

Beh vďaky, mieru a svornosti

V kalendári Slovenských humanistov a Spoločnosti Prometheus má Slovenské národné povstanie významné miesto a venujeme mu náležitú pozornosť.

V tejto súvislosti vás chceme upozorniť na Program 38. ročníka Štafetového behu vďaky, mieru a svornosti B. Bystrica – Brezno – Vernár – Giraltovce - Kalinov ktorý bude prebiehať od 16. do 19. Septembra 2009.

Štafetový beh už tradične pripomína heroické dni SNP a Karpatsko-duklianskej operácie v predpríprave ktorej sa oddielom Červenej armády 21. sept. 1944 podarilo oslobodiť obec Kalinov.

Podrobné informácie o organizátoroch, priebehu i programe celej aktivity nájdete na stránke KSS, ale neklesajte na duchu, nie je to ideologická akcia komunistov na manipulovanie verejnosti a KSS je len jedná z množstva zapojených organizácií. Nakoniec prečítajte si a uvidíte sami.

Žiadne komentáre: